08.09.2022

Karkirurgiske speciallæger er nu klar til at gennemgå yderligere ca. 390 behandlingsforløb for patienter, der i årene 2012 til 2022 er benamputeret i Region Midtjylland og ikke har haft et karkirurgisk forløb før benamputationen.

Region Midtjylland har tidligere gennemgået 1816 hospitalsjournaler fra årene 2012 til 2022 for patienter, der har været henvist til karkirurgi før en benamputation. 150 af disse patienter vejledes i at søge erstatning.

Efter en landsdækkende rapport fra RKKP blev offentliggjort 9. august har Styrelsen for Patientsikkerhed anmodet Region Sjælland og Region Syddanmark om at gennemgå patientjournaler for perioden 2019 til 2022 for de behandlingsforløb, hvor patienten ikke har haft karkirurgisk forløb før en benamputation. I disse regioner retter interessen sig mod denne patientgruppe, da det vurderes, at det er blandt disse patienter, at antallet af amputationer muligvis kan nedbringes.

Region Midtjylland har i perioden 2012 til 2022 ca. 390 benamputerede patienter i denne gruppe. Regionen har tidligere meldt ud, at vi som stikprøve ville gennemgå 25 behandlingsforløb fra patientgruppen, og har siden besluttet at gennemgå forløb for alle patienter i gruppen – på samme vis som de øvrige to regioner, dog for samme 10-års periode som gennemgangen af de tidligere 1816 journaler.

Ensartet vurdering i tre regioner

Region Midtjylland, Region Syddanmark og Region Sjælland har med fagligt input fra karkirurger og ortopædkirurger og i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejdet en fælles manual for journalgennemgangen.

Region Midtjylland gennemgår behandlingsforløb for 2012-2022 og tilpasser derfor manualen til at omfatte hele perioden.

Manual og skema skal sikre, at borgernes behandlingsforløb vurderes på samme måde i alle tre regioner, når speciallæger vurderer, om en borger skal vejledes i at søge erstatning hos Patienterstatningen.

Enhver patient kan, uanset fagfolkenes vurdering, anmelde en sag til patienterstatningen, hvis man mener, at der er sket fejl i behandlingen.

Om en borger har ret til erstatning eller ej, afgøres alene af Patienterstatningen i de sager, der anmeldes. Dermed er det samlede antal erstatninger til benamputerede først kendt, når Patienterstatningen har afgjort alle anmeldte sager.

Find RKKP-rapporten her

Find resume af RKKP-rapporten her

Se manual til vurdering af behandlingsforløb her