Kortet viser, hvor man kan blive vaccineret i Region Midtjylland. Zoomer man længere ind på www.vacciner.dk, kan man se detaljer om bl.a. adresser og åbningstider. De farvede prikker viser hvilken type tilbud, f.eks. privat eller offentligt, der er tale om.

30.09.2022

Allerede inden første stik bliver givet 1. oktober har borgere i aldersgruppen 50+ i Region Midtjylland bestilt mere end 230.000 vacciner.

Lørdag tager vaccinationscentre fat på den store opgave det er, at vaccinere mod influenza og COVID-19. I Region Midtjylland er lige over en halv mio. borgere over 50 år (inkl.) inviteret til at bestille tid på www.vacciner.dk.

På baggrund af foreløbige tidsbestillinger er der bestilt ca. 230.000 vacciner, allerede inden de første stik bliver givet lørdag.

Mandag bliver første dag, hvor både regionens egne vaccinationscentre og de medvirkende læger er i fuld gang. Alene vaccinationscentrene har til premieredagen 3. oktober bestilt 19.600 vacciner. Hertil kommer vacciner bestilt til praktiserende læger (uden tidsbestilling) og Danske Lægers Vaccinationsservice.

- Vi er rigtigt glade for den meget tydelige opbakning til vaccinationsprogrammet, og vi håber på borgernes velvilje til at få tingene til at glide, hvis der undervejs skulle opstå ventetid, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Her er vaccinerne bestilt

Borgere i målgruppen bestiller selv tid på vacciner.dk, hvor de også vælger, hvor de vil vaccineres. Er der kun få ledige tider, så kan de med fordel prøve igen senere, for der bliver løbende lagt nye tider ud.

Tabellen viser, hvor mange vacciner, der foreløbigt er reserveret. Tallene* er fordelt på hospitalernes optageområder.  

 

Optageområde

Bestilte vacciner

Regionshospitalet Gødstrup

62.591

Aarhus Universitetshospital

50.827

Hospitalsenheden Midt

51.021

Regionshospitalet Horsens

26.595

Regionshospitalet Randers

40.607

* Hertil kommer vacciner bestilt af praktiserende læger og Danske Lægers Vaccinationsservice. Bemærk, der er tale om vacciner – ikke personer.

Vaccinationssteder i Region Midtjylland

Region Midtjylland driver selv vaccinationscentre med lange åbningstider i Aarhus, Silkeborg, Viborg, Herning, Holstebro, Horsens, Randers og Grenaa. 

Pop-up vaccinationsstederne, der flytter mere rundt og har kortere åbningstider, ligger pr. 1. oktober på Samsø og i Skive, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Struer, Horsens, Hedensted, Odder, Skanderborg, Favrskov og Syddjurs.

Kortet på www.vacciner.dk viser også adresser og åbningstider hos Danske Lægers Vaccinationsservice og de praktiserende læger, der medvirker i ordningen. Man vælger selv, hvilken læge man vil vaccineres hos.