15.09.2022 

Renoveringen af højhuset på Regionshospitalet Horsens er nu nået så langt, at tre sengeafsnit kan flytte ind i nye rammer på plan 4-6 i højhuset. 

Yderligere to etager i hospitalets højhus er nu færdigrenoverede med nye sengestuer og personaleforhold og er dermed klar til at blive taget i brug. 

Derfor vil tre af hospitalets sengeafsnit flytte til nye lokationer i løbet af den kommende måned: 

21. september: Hjertemedicinsk Sengeafsnit flytter fra plan 2 til plan 5 i højhuset. Patienter og pårørende skal fortsat gå efter destination A. 

22. oktober: Ortopædkirurgisk Sengeafsnit flytter fra plan 6 til plan 4 i højhuset. Patienter og pårørende skal fortsat gå efter destination A.

25 oktober: Medicinsk Sengeafsnit 2 flytter fra plan 1 i Nye Nord til plan 6 i højhuset. Patienter og pårørende går aktuelt efter destination B, men skal fremover gå efter destination A.

Flytningen af Hjertemedicinsk Sengeafsnit inklusiv Akut Hjertemodtagelse er midlertidig, og afsnittet vil derfor flytte tilbage, når plan 2 er færdigrenoveret, forventeligt i slutningen af 2025.

Såvel Medicinsk Sengeafsnit 2 som Ortopædkirurgisk Sengeafsnit flytter til blivende lokationer. Sengeafsnittene har været midlertidigt placeret i henholdsvis Nye Nord og på plan 4 i højhuset, så afsnittene har kunnet tage imod ligeså mange patienter som under normale forhold. Patienter og medarbejdere er dog ikke gået uberørte igennem byggeperioden i form af bl.a. støjgener. 

Renovering i etaper

Med færdiggørelsen af højhusets fem øverste etager er det kun plan 2 og nedad, som mangler at blive renoveret, før hospitalets højhus fra 1970 er ført op til nutidige standarder.

Sideløbende udvides og ombygges Akutafdelingen samt hospitalets kerne med bl.a. Røntgen og Skanning, ligesom der skal etableres en analysehal i de lokaler, som Medicinsk Sengeafsnit 2 snart fraflytter i Nye Nord.

- Med ibrugtagningen af de nye lokaler rammer vi en milepæl i den samlede plan, som beskriver de mange og indbyrdes afhængige byggeprojekter på Regionshospitalet Horsens, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen.

- I højhuset er etagerne blevet renoveret en for en, mens huset har været i drift. Det har været en til tider meget udfordrende opgave, og jeg er derfor glad på både patienternes og medarbejdernes vegne over, at vi er ved at være i mål med et flot resultat, siger Lisbeth Holsteen Jessen.

Regionshospitalet i Horsens udvides samlet fra i alt 46.000 til 60.000 m2. 

Fakta om flytningen af Hjertemedicinsk Afsnit:

✅ Afsnittet flytter 21. september 2022 midlertidigt fra plan 2 til plan 5 i højhuset.

✅ Alle firesengsstuer erstattes af enestuer og tomandsstuer med eget bad og toilet. Det giver patienterne mere privatliv og de pårørende bedre muligheder for at være med under behandlingen.

✅ Storrumskontorer erstattes af flere mindre kontorer. Det giver medarbejderne bedre mulighed for at samarbejde mere kvalificeret på tværs og i mindre enheder tæt på patienterne.

 

Fakta om flytningen af Ortopædkirurgisk Sengeafsnit:

✅ Afsnittet flytter 5. oktober 2022 fra den midlertidige placering på plan 6 til plan 4 i højhuset.

✅ Flytningen er den 3. større flytning af sengeafsnittet under renoveringsprocessen.

✅ Den nye placering er blivende.

 

Fakta om flytningen af Medicinsk Sengeafsnit 2:

✅ Afsnittet flytter 25. oktober 2022 fra en midlertidig placering i Nye Nord til plan 6 i højhuset.

✅ Den nye placering er blivende.

✅ Alle sengestuer får adgang til eget bad og toilet. I de nuværende rammer er faciliteterne fælles.

✅ Afsnittet får Medicinsk Sengeafsnit 1 som overbo. Placeringen giver mulighed for et tættere samarbejde imellem de to medicinske afsnit.

 

Oversigtskort, Regionshospitalet Horsens (opdateres efterhånden som flytningerne gennemføres).

Destinationsoversigt, Regionshospitalet Horsens (opdateres når Medicinsk Sengeafsnit 2 flytter).

Yderligere information:


Lisbeth Holsteen Jessen, hospitalsdirektør, tlf. 2120 4844 eller lisjee@rm.dk.

Søren Schousboe Laursen, projektchef, tlf. 5122 4539 eller soerlu@rm.dk.