12.01.2023

Anne Højager Nielsen bliver per 15. januar 2023 ansat i en stilling som lektor i intensiv og perioperativ behandling og pleje ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet i kombination med sin stilling som forskningsansvarlig sygeplejerske ved Operation og Intensiv, Regionshospitalet Gødstrup.

Lektoratet er på deltid (20 pct.), og Anne Højager Nielsens hovedopgaver vil være klinisk forskning, vejledning af ph.d.- studerende og klinikere, der arbejder med forskning samt forskningsledelse i Operation og Intensiv på Regionshospitalet Gødstrup.

Af baggrund er Anne Højager Nielsen sygeplejerske med specialuddannelse i intensivsygepleje og en ph.d. i sundhedsvidenskab fra Aarhus Universitet. Hun arbejder som forskningsansvarlig i Operation og Intensiv, og hendes forskning relaterer sig til behandling, pleje og rehabilitering af intensivpatienter. Herudover planlægger hun et større projekt, som skal se på, hvordan patienterne kommer sig efter en ambulant operation. Projektet har nyligt fået en bevilling på 1.000.000 kr. fra Region Midtjyllands Forskningsfond.

- Jeg glæder mig til at tage fat på arbejdet som lektor, da det giver mulighed for at kunne styrke forskningen i Operation og Intensiv på tværs af faggrænser. Jeg har også et særligt øje for at styrke sygeplejeforskningen både i Operation og Intensiv og på tværs af hospitalet, siger Anne Højager Nielsen.

Chefsygeplejerske Bente Kowal i Operation og Intensiv anser lektorudnævnelsen for at være et vigtigt skridt for udviklingen af det tværfaglige uddannelses- og forskningsmiljø:

- Anne har stor erfaring, og udnævnelsen til klinisk lektor er et vigtigt skridt i retning af, at uddannelses- og forskningsmiljøet i Operation og Intensiv udvikler sig til et egentligt forskningsafsnit. Det vil give forskning og uddannelse rigtig gode muligheder, hvilket ultimativt kommer patienter og pårørende til gavn.

Fakta

  • I Operation og Intensiv på Regionshospitalet Gødstrup er der godt 380 medarbejdere. Afdelingen bedriver overvejende klinisk forskning og i mindre grad epidemiologisk forskning og registerforskning. Det foregår i overvejende grad i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.
  • Operation og Intensiv har et stor operationsgang med 26 operationsstuer, og der foretages årligt ca. 18.000 operationer.
  • Perioperativt Afsnit har i alt 50 pladser, hvoraf 30 er til modtagelse, observation og hjemsendelse af operationspatienter samme dag. 20 pladser er primært til opvågning efter operation af indlagte patienter.
  • Hospitalets mest kritisk syge patienter behandles i Intensiv Terapiafsnit, der har 13 sengepladser og ca. 1.200 indlæggelser pr. år.

Flere oplysninger

  • Anne Højager Nielsen, Forskningsansvarlig sygeplejerske, annsve@rm.dk, Tlf. 2015 8924
  • Chefsygeplejerske Bente Kowal, benkow@rm.dk, Tlf. 2023 8766, Operation og Intensiv, Regionshospitalet Gødstrup