18.01.2023

Regionsrådets første temadag i 2023 foregår mandag den 23. januar på Tagdækkervej og Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Pressen er velkommen til at deltage i hele eller dele af arrangementet.

Afdelingen på Tagdækkervej rummer lejligheder, et rehabiliteringstilbud og et dagtilbud, mens Neurorehabilitering Midt på Tagdækkervej er et midlertidigt botilbud. Neurorehabilitering Midt henvender sig til borgere fra 18 år og opefter med kompleks erhvervet hjerneskade.

Når regionsrådet mandag holder temamøde, kommer de tæt på livet hos beboere og patienter på Tagdækkervej og Neurorehabilitering Midt.

Første del af temadagen, kl. 9.30-10.10 foregår på Tagdækkervej, hvor der vil være en rundvisning. Den resterende del af temadagen foregår på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, hvor der også vil være en rundvisning. Der vil desuden være oplæg om Socialområdet og opgaverne i forhold til kommuner, borgere, pårørende og sundhed i et socialt perspektiv.

Derefter følger et oplæg om Regionshospitalet Hammel Neurocenter, hospitalets organisering, strategien for at rekruttere og fastholde læger til neurorehabilitering og patienter med funktionelle lidelser som ny højtspecialiseret gruppe.

Senere på eftermiddagen bliver regionsrådet præsenteret for Region Midtjyllands investeringsplan, inden temadagen bliver afrundet med en status på det politiske i de særlige udvalg for personale og lighed i sundhed.

 

Nødvendig tilmelding for pressen

  • Af hensyn til bl.a. beboere og patienter er tilmelding nødvendig.
  • Sidste tilmelding torsdag den 19. januar kl. 14 til frank.nielsen@stab.rm.dk.
  • spørgsmål rettes også til Sofie Frank Nielsen på mail eller telefon 2924 0087