25.01.2023

Regionsrådet har netop vedtaget et visionsoplæg til et nyt børne- og ungehospital på Aarhus Universitetshospital, AUH.

Visionsoplægget er udarbejdet i et bredt samarbejde mellem medarbejdere, ledere og forskere på AUH, ledelserne på børn- og ungeafdelingerne i hele regionen, øvrige hospitalsledelser i Region Midtjylland, samt Aarhus Universitet og andre interessenter.

- Det er målet at realisere disse ambitiøse visioner sammen med fonde og virksomheder, så vi kan indrette fremtidens behandling af børn og unge efter deres særlige behov og sygdomme, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

På det nye Børn og Unge Hospital AUH vil behandling og pleje være på højeste internationale niveau samtidig med, at kliniske eksperter og andre fagpersoner møder barnet, den unge og deres familie i trygge rammer. Helt konkret vil man lave forløb, der tilrettelægges rundt om barnet, så det for eksempel ikke skal opereres på voksen-operationsgange, men i børnevenlige rammer.

Et andet vigtigt sigte er etablere nye forskningsnetværk på tværs af specialer og faggrupper. Det vil betyde nye forskningssamarbejder og dermed ny viden og behandling til gavn for alle syge børn og unge i hele regionen, hvor det tætte samarbejde mellem alle børne- og ungeafdelinger udbygges, samt nationalt og internationalt.

Børn- og ungehospitalet skal favne alle udviklingstrin hos børn og unge, samle faglighed og eksperter omkring den enkelte og inddrage familien og det øvrige netværk. Ved at samle alle kræfter, skabes de bedste forløb med den højeste faglighed, under hensyntagen til omsorgen og respekten for den enkeltes ønsker, behov og forudsætninger.

Hele regionens hospital – med adresse på AUH

Børne- og ungehospitalets beliggenhed bliver på Aarhus Universitetshospital, AUH. Her behandler man i dag børn og unge fra 0-17 år inden for alle sygdomskategorier. Hospitalet varetager behandlinger på hovedfunktions-, regionsfunktions- og højt specialiseret niveau for hele det vestlige Danmark.

- Det øgede fokus på sundhed og trivsel hos børn og unge, psykiatri og lighed i sundhed kalder på noget andet, end vi har i dag. Når sygdom rammer børn og unge, rammer det hele familien. Det stiller krav til en fokuseret og særlig indsats, hvor der netop tages hånd om hele familien og i rammer, der samler fagfolk og giver dem de bedste muligheder for at samarbejde på tværs inden for alle specialer. Derfor skal et børn- og ungehospital kunne noget særligt, fortæller hospitalsdirektør Poul Blaabjerg fra AUH.

Visionen for Børn- og ungehospitalet skal omsættes til handling. Det vil ske med tæt inddragelse af borgere, brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere. Hospitalet forventes at stå færdigt i 2030.

Læs Vision for det fremtidige børn- og ungehospital AUH her (åbner i nyt vindue)

Fakta

  • Det nye Børn og Unge Hospital AUH skal indrettes på Aarhus Universitetshospital (AUH) i Region Midtjylland. Hospitalet får børnevenlige rammer og skal fx have operationsstuer indrettet til børn.
  • Borgere, brugere, medarbejdere og samarbejdspartnere skal være med til at omsætte de netop godkendte visioner til handling.
  • Hospitalet forventes at stå færdigt i 2030.

Kontakt

  • Anders Kühnau, Regionsrådsformand, via Pressevagten i Region Midtjylland, tlf. 7841 0666, kuhnau@rr.rm.dk.
  • Poul Blaabjerg, hospitalsdirektør, Aarhus Universitetshospital, AUH, tlf 5131 3506, poul.blaabjerg@rm.dk
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer