08-04-2015

Entreprenørvirksomheden Per Aarsleff A/S får opgaven med at sikre et godt og solidt fundament under det nye akuthospital i Viborg.

Opgaven består blandt andet i at støbe den cirka 5.000 kvadratmeter store bundplade, som skal bære tilbygningen med hospitalets nye akutcenter. Bundplade og kælder bliver i tre niveauer, og selve bundpladen skal være op til halvanden meter tyk. Opgaven kræver stor ekspertise og rummer blandt andet omfattende armeringsarbejde.

- Vi glæder os til at arbejde sammen med Aarsleff, som vi kender som en pålidelig og kompetent samarbejdspartner med stor erfaring fra tilsvarende opgaver, siger projektchef Lillian Kristensen.

Billigste bud vandt

Fem firmaer var indbudt til at byde på funderingsopgaven, og tre firmaer valgte at afgive endeligt bud. Laveste bud på godt 44 millioner kroner kom fra Per Aarsleff A/S, som Hospitalsenhed Midt derfor nu har indledt kontraktforhandlinger med. Funderingsarbejdet ventes at gå i gang til maj 2015 og strække sig over resten af året. 

- Vi er i gang med de sidste forberedelser på byggepladsen, og der er allerede gravet ud til funderingen i forbindelse med de forberedende terrænarbejder i efteråret. Så nu ser vi frem til opstart på funderingsarbejdet i maj, siger projektchef Lillian Kristensen.

Effektive rammer om patientens behandling 

Det kommende fundament skal bære det knap 24.000 kvadratmeter store akutcenter, som blandt andet skal rumme ny skadestue, faciliteter til vagtlæger, ny hovedindgang, operationsstuer til dagkirurgi samt sengeafsnit med énsengsstuer.

Byggeriet er en del af det omfattende kvalitetsfondsprojekt, som også indeholder en gennemgribende ombygning af det eksisterende hospital. Byggeriet af akutcentret har et samlet byggebudget på cirka 455 millioner kroner. 

Med byggeriet får Regionshospitalet Viborg moderne og effektive rammer for patientens behandling – både når det er akut og planlagt. Hospitalet indrettes med fokus på samarbejde med det overordnede formål at behandle patienterne hurtigere. 

Det nye akutcenter skal stå klar i 2017, mens den sideløbende ombygning strækker sig yderligere et par år. Når det samlede byggeri er færdigt, vil Regionshospitalet Viborg være vokset til cirka 120.000 kvadratmeter. 

Læs mere om byggeriet på www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk.


Yderligere oplysninger:

  • Projektchef Lillian Kristensen, Projektafdelingen, Regionshospitalet Viborg, 7844 1501 / 2047 0241
  • Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, Hospitalsenhed Midt 
    7844 1002 / 4031 3230


opdateret: 08-04-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde