I årene oven på den seneste krise tabte Region Midtjylland netto 2.900 job, men tallet dækker over store geografiske og branchemæssige forskelle. Især forsvandt der job i den offentlige sektor, mens fx rengøring og rådgivning var i vækst. Det viser en analyse, som de fem danske regioner står bag.

I perioden 2010-13 var der stadig mange midtjyske virksomheder, som våndede sig oven på krisen, og særligt bank- og forsikringsverdenen samt byggebranchen måtte skære i medarbejderstaben.
Samtidig blev der skåret fuldtidsarbejdspladser væk i den offentlige sektor, og alt i alt forsvandt der næsten 45.000 job.
Samtidig var der heldigvis anderledes fart i andre brancher, især inden for rengøring, rådgivning, vikarbureauer og andre virksomheder i erhvervsservicebranchen samt inden for handel og transport. De var med til at sørge for godt 42.000 nye job, således at det midtjyske nettotab "kun" blev 2.900 i løbet af de tre efterkriseår 2010-13.
Tallene fremgår af analysen "Hvor foregår jobvæksten II", som de fem danske regioner har udarbejdet i fællesskab.

Fire trækker opad
Den viser et nettotab af fuldtidsstillinger i alle regioner undtagen Hovedstaden og Nordjylland, hvor tilvæksten var på henholdsvis 1.100 og knap 9.750.
Inden for den midtjyske region kan fire kommuner, nemlig Ikast-Brande, Skanderborg, Hedensted og Århus fremvise stigende beskæftigelse fra 2010 til 2013. Især Århus er den store trækkraft med 9.842 nye fuldtidsstillinger og et nettoplus på 731 stillinger.

Stor dynamik
I samtlige kommuner var der i 2010-13 en betydelig dynamik i erhvervslivet med mange nedlagte og mange nyoprettede fuldtidsstillinger. Og nettotabet på 2.900 stillinger er ifølge Danmarks Statistik næsten vundet igen siden.
Her er især industrien kommet tilbage på sporet – fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014 er der eksempelvis oprettet 4.000 ekstra fuldtidsstillinger i produktionsvirksomhederne.

Nødvendig omstilling
Ifølge regionsrådsformand og formand for Vækstforum Midtjylland Bent Hansen vidner den store dynamik om en nødvendig løbende omstilling, der vil øge både produktivitet og konkurrenceevne.
"I Region Midtjylland blev vi hårdt ramt af krisen i 2008 – blandt andet fordi vi har en stor andel industriarbejdspladser. Så derfor glæder jeg mig særligt over, at industrien nu rykker fremad og ansætter medarbejdere", siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Tilbud til industrien
Han forventer, at regionens udviklingstilbud specielt rettet mod industrien vil bidrage til endnu større fremgang.
Det gælder eksempelvis projektet Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller, som gennem vækstkortlægning og rådgivning skal få flere til at realisere et vækstpotentiale gennem direkte og indirekte eksport.
Det gælder også på længere sigt projektet Fremtidens industri Image, som skal sikre, at de unge og deres forældre er bekendte med karrieremulighederne i industrien, før de vælger uddannelse,

Se analysen Hvor foregår jobvæksten II

Se rapport (marts 15) om de midtjyske vækstvirksomheder og deres betydning for væksten

Læs mere om Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller, herunder virksomhedscases i form af videoer og tekster

Billedtekst: Ifølge analysen var nettotilvæksten i antallet af fuldtidsstillinger i 2010-2013 således: Hovedstaden vandt 9.750 job, Nordjylland vandt 1.100, Sjælland tabte 6.580, Syddanmark tabte 5.700, mens Midtjylland tabte 2.900 job.
Illustrationen er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Få det i høj opløsning på www.ru.rm.dk

Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for
Vækstforum i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010 / 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Bent Mikkelsen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1500
bent.mikkelsen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/