Region Midtjylland har i dag sendt et sparekatalog med 120 forslag i høring hos ansatte og samarbejdspartnere. Målet med planen er at spare 699 mio. kr. frem til 2019. Beslutningen tages af regionsrådet på et møde 24. juni 2015.

Stigende udgifter til medicin, store investeringer i nye og bedre hospitaler samt videreuddannelse af mange speciallæger sætter pres på sundhedsøkonomien i Region Midtjylland.

Derfor har regionsrådet besluttet, at der skal udarbejdes en spareplan. Og i dag får regionsrådet et bud på, hvordan der kan skabes balance i økonomien. Der er tale om direktionens forslag med en meget indgående involvering af resten af koncernledelsen.

- Spareplanen indeholder rigtigt mange forslag. Nogle rummer store besparelser, andre små. Det vidner om, at vi har gennemlyst hele organisationen, siger regionsdirektør Bo Johansen.

Sparekataloget indeholder forslag for 824 mio. kr. i 2019 og altså flere besparelser end de 699 mio. kr., som er nødvendige for at opnå økonomisk balance. De ekstra 125 mio. kr. bruges til reserver og mulighed for, at politikerne kan prioritere og vælge forslag fra.

Gennemsnitligt er der tale om forslag til besparelser på 3,4 pct. af bruttobudgettet. Administrationen skal spare 13 pct. og dermed en større andel af sit budget end øvrige områder.

Opgaver løses på tværs af hospitaler

Regionsdirektøren understreger, at det i arbejdet har været målet at se på tværs af hospitaler mv. og opnå positive effekter af en mere fælles tilgang til at løse opgaverne i et samlet sundhedsvæsen. 

- Forslaget kan dog ikke undgå at betyde, at en række funktioner samles og at nogle patienter dermed vil opleve at få længere til behandling og kontroller, siger Bo Johansen.

Han betoner også, at forslaget på personalesiden vil få store konsekvenser. Derfor er der indført ansættelsesstop for både ledere og medarbejdere, så afskedigede medarbejdere kan få mulighed for at få job, dér hvor der bliver brug for medarbejdere.

- Erfaringen fra omstillingsplanen i 2011 viste, at under halvdelen af de medarbejdere, som blev varslet afskediget, reelt endte med at blive afskediget. Naturlig afgang er også en faktor, der gør, at vi kan mindske antallet af egentlige afskedigelser, siger Bo Johansen.

Han ser frem til at få kommentarer til forslagene fra både ansatte og samarbejdspartnere som fx kommuner, patientorganisationer og praktiserende læger. Høringen løber frem til 8. maj.

Fakta

 • Sparekataloget er delt i otte spor. Hvert spor har sit tema.

 • Der arbejdes i tabellerne både med tal for budgetvirkning og omstillingsvirkning. Dette er nærmere forklaret i det generelle notat, kapitel 3.1.
  Budgetvirkning svarer til det beløb et områdes, fx et hospitals, budget reduceres med.
  Omstillingsvirkning svarer til den byrde/reelle påvirkning, som området udsættes for. Det skyldes, at man får tilført en opgave/budget, men skal løse den mere effektivt og med mindre økonomi til rådighed.

 • Koncernledelsen i Region Midtjylland består af direktion, hospitals- og psykiatriledelse samt direktører, vicedirektører og afdelingschefer i den centrale administration.

Flere oplysninger

 • Akutområdet: Ole Thomsen, koncerndirektør. Tlf. 2146 9807

 • Planlagte patientforløb: Ole Thomsen, koncerndirektør.
  Tlf. 2146 9807

 • Psykiatrien. Gert Pilgaard Christensen, hospitalsdirektør, Psykiatri og Social. Tlf. 4036 0141
 •  
 • Klinisk service: Ole Thomsen, koncerndirektør. Tlf. 2146 9807

 • Ikke kliniske områder: Christian Boel, konstitueret koncerndirektør. Tlf. 2374 9162

 • Medicin: Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør, Hospitalsenheden Horsens. Tlf. 2016 3201

 • Arbejdsgange og forenkling: Lisbeth Holsteen Jessen, hospitalsdirektør, Hospitalsenheden Horsens. Tlf. 2120 4844

 • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.