Børn møder kunst 

Seks midtjyske kommuner er gået sammen om at sætte kunst på dagsordenen hos børn fra 0-8 år. Region Midtjylland støtter projektet Europæiske Kulturbørn, der også involverer partnere i Norge, Sverige, Finland og Letland.

I løbet af de kommende tre år vil hundredvis af midtjyske børn i alderen 0-8 år få meget større lejlighed til at opleve og skabe kunst i deres daginstitutioner og skoler.
Derudover skal 750 lærere, pædagoger, kunstnere og kulturformidlere i både ind- og udland deltage i nye fagligt udviklende netværk med kunst som omdrejningspunkt.
Det er indholdet i projektet Europæiske kulturbørn, som Regionsrådet for Region Midtjylland onsdag sagde ja til at støtte med 690.000 kroner.
Bag udviklings- og forskningsprojekt står Udviklingscentret for Børne- og Ungekultur, Kulturprinsen i Viborg, samt kommunerne Viborg, Silkeborg, Hedensted, Ikast-Brande, Skive og Struer.

Bedre undervisning
Det er stadig noget nyt at arbejde med kunst for de mindste. Det er en opgave, man nu for alvor tager fat på med Europæiske Kulturbørn. Formålet er at undersøge, hvordan man kan bruge kunst i institutionerne, og om man kan inddrage kunstneriske metoder på mere kvalificerede måder.
Projektet tager udgangspunkt i, at læreplaner og prøver mere og mere sætter dagsordenen for det pædagogiske arbejde med de yngste – både i Danmark og det øvrige Europa. Og at et tidligt møde med kunsten og arbejdet med forskellige kunstformer kan betyde ny kvalitet i undervisningen.

To kernekommuner
I projektet vil Viborg og Silkeborg fungere som kernekommuner, og hovedparten af projektets aktiviteter kommer til at foregå her i børnehaver, skoler og på kulturinstitutioner.
Foruden de danske partnere er der på nordisk plan aftalt partnerskaber med Bergen i Norge, Umeå i Sverige, Savonlinna i Finland samt Riga i Letland. Derudover arbejdes der på, at tilknytte partnere i det øvrige Europa.

Forskere følger med
Projektet vil få tilknyttet en ph.d. forsker, som finansieres i et samarbejde mellem VIA University College i Århus og Syddansk Universitet.
Forskningsforløbet skal dokumentere resultaterne og bidrage med ny viden om, hvordan voksne professionelle kan styrke børns kreative kompetencer.

Aktionslæring
Deltagerne i projektet vil benytte sig af metoden aktionslæring. Den handler om at stille spørgsmål til deltagernes arbejdsmetoder - personligt og i kollegagrupper. Dermed får de fokus på tavs viden og lærer at fortælle om og reflektere over deres metoder i videndelingsfællesskaber mellem pædagoger, lærere eller kunstnere. På den måde vil man sikre, at arbejdet med kunst og kultur forankres bredt i institutionerne. I fortsættelse heraf er det desuden tanken, at lærere og pædagoger fra de fem deltagerlande bytter jobs i kortere perioder.

 

Billedtekst:
Projektet Europæiske kulturbørn skal vise, om børns tidlige møde med kunsten og arbejdet med forskellige kunstformer kan betyde ny kvalitet i undervisningen. Foto: Thomas Kruse
Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. 

 

Flere oplysninger:

Erik Bach Andersen, chefkonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1710 / 5132 3671
erik.andersen@ru.rm.dk

Ulla Voss Gjesing, centerchef
Kulturprinsen – udviklingscenter
for børne- og ungekultur
Telefon: 2129 1901
ulla@kulturprinsen.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/