10-04-2015

Medarbejderne på røntgenafdelingerne i Herning og Holstebro registrerer, tæller og ændrer arbejdsgange i disse uger med hjælp fra hospitalets nye procesoptimerings-korps. Resultatet er mere effektive afdelinger og mindre ventetid for patienterne.

Små ændringer i hverdagens arbejdsgange har givet mere effektivitet på røntgenafdelingerne i Herning og Holstebro. Læger, radiografer, sygeplejersker og sekretærer har sammen sat fokus på små og større arbejdsprocesser. Hen over nogle uger har de lavet målinger, indført ændringer og målt igen, og det giver nu resultater. Processen er hjulpet på vej af Hospitalsenheden Vests nye ”Procesoptimerings-korps” og konsulenter fra Region Midtjyllands Koncern HR.

Vil sænke antallet af ombookinger

Røntgenafdelingen i Holstebro har bl.a. målt, hvor mange gange knoglefoto-patienter bliver booket forkert, så der må laves en ny booking. Det skete 124 gange på tre uger, svarende til et lille dagsprogram for knoglefotos. Nu undersøger man årsagerne, så tallet kan bringes ned. Ud af de 124 ombookinger havde 17% af patienterne brugbare billeder i forvejen. Det opdages naturligvis, inden man laver nye billeder. Men afdelingen er nu ved at undersøge, hvordan man kan undgå disse henvisninger på patienter. En anden måling har betydet, at vagttelefonen er blevet flyttet fra vagthavende læge til en sekretær. Lægen bliver nu kun forstyrret 2-3 gange om dagen i snit mod tidligere ca. 17 gange dagligt. Sekretæren kan klare langt de fleste opkald. Lægen har dermed mere uforstyrret tid til sit arbejde.

Kan få en tid lidt hurtigere

I Herning har røntgenafdelingen stillet skarpt på, hvor mange personer, der arbejder med en henvisning, fra den kommer ind på afdelingen, til patienten har fået en tid. Processen er nu strammet op, og resultatet er, at patienterne kan få en tid lidt hurtigere. Nu arbejder man på at få flere oplysninger med i henvisningerne, så sekretærer ikke skal ringe efter dem senere, fortæller afdelingsradiograf Rikke Grøftehave Nielsen. Det sker via et undervisningsforløb for de afdelinger, der leverer flest patienter til røntgen. 

Nyt korps hjælper processer på vej

Det nye procesoptimerings-korps i Hospitalsenheden Vest skal hjælpe afdelingerne med at udvikle deres arbejdsgange.

”Målet er, at afdelingerne bliver mere effektive. Vi får jo ikke flere penge til ekstra aktivitet, men måske kan vi skabe mere kapacitet via andre og bedre arbejdsgange,” siger økonomichef Preben Lynggaard Sørensen, Hospitalsenheden Vest.

”Desuden vil vi gerne nære en kultur, der allerede er på afdelingerne, hvor medarbejderne tager ansvar og ændrer det, der kan forbedres. I hverdagens travlhed er det nogle gange svært at se, hvor timeglasset er smallest. Det skal korpset hjælpe med.”

Før- og eftermålinger har vist sig at virke motiverende for medarbejderne, fordi det er tydeligt, at optællingerne nytter og processerne forbedres.

Fakta:

  • Hospitalsenheden Vests nye procesoptimerings-korps består af syv personer: Fire fra staben og tre fra klinikken

  • Korpset skal hjælpe de afdelinger, der ønsker det, med at fokusere på processer, hvor der er ventetid, spild, eller tingene ikke altid går som planlagt. Det sker med brug af lean-inspirerede metoder. Afdelingerne indsamler data om en proces, hvorefter man indfører en ændring – og indsamler data igen. På den måde kan man dokumentere, om ændringen virker

  • Korpset øver sig i at lede et procesoptimeringsforløb med hjælp fra Region Midtjylland Koncern HR, som også er involveret i indsatsen på de to røntgenafdelinger i Herning og Holstebro

  • 5-10 afdelinger kan få hjælp fra korpset i 2015

 

Yderligere oplysninger: