14-04-2015

Græs - illustration til nyhed

En ny analyse fra Region Midtjylland og Region Nordjylland viser, at vækstvirksomhederne har meget stor betydning for vækst og udvikling. De skaber tusindvis af job hvert år.

Regionerne bruger hvert år, blandt andet via de regionale væksthuse, mange millioner kroner på aktiviteter, der skal skabe flere vækstvirksomheder.

Men hvorfor er det vigtigt at skabe flere vækstvirksomheder, og gør det nogen stor forskel for vækst og udvikling i Region Midtjylland og Region Nordjylland, at nogle virksomheder vokser ekstra hurtigt og har højere ambitioner end de fleste?

En ny analyse, som IRIS Group har gennemført for Region Midtjylland og Nordjylland, viser, at svaret er ja – flere end 25.000 job og omsætning for over 13 mia. kr. har virksomheder i vækstlaget i de to regioner skabt over de seneste tre år.

Samtidig har de virksomheder, som har den højeste vækst, også langt højere produktivitet end andre. Eksempelvis viser tal for Midtjylland, at produktiviteten er hele 28 procent højere end i virksomheder uden for vækstlaget.

Midtjyske højvækstvirksomheder, der har haft en årlig stigning i omsætning på mindst 20 procent de seneste tre år, har en værdiskabelse pr. medarbejder på 851.000 kr. mens tallet for virksomheder uden for vækstlaget er 665.000 kr.

Vækstlaget udgøres af de virksomheder, som enten er vokset med mindst 10 procent om året de seneste tre år, eller som har ambitioner om at gøre det inden for tre år. Der er knap 3.000 af den slags virksomheder i det midtjyske vækstlag og godt 1.000 i det nordjyske.

Vækstvirksomhederne findes i alle typer af erhverv, der konkurrerer på et internationalt marked, men der er især mange inden for industri, handel og transport.

Nye vækstspor

Analysen viser også, at vækstvirksomhederne har forskellige strategier for vækst. De første faser af deres liv handler typisk om at interagere med markedet, professionalisere virksomheden og skabe et stærkt netværk. De mest succesfulde når hurtigt op på 30-50 ansatte. Men herefter skal der ofte nye tiltag og strategier til for at fortsætte væksten.

Samtidig viser analysen, at vækstvirksomhederne i betydeligt omfang benytter de regionale ordninger, som netop har til formål f.eks. at støtte virksomhedernes internationalisering, udvikling af nye forretningsmodeller mv.

"Analysen giver et billede af, at vi i Midt- og Nordjylland er nået langt i vores satsning på at støtte vækstlaget. I begge regioner er væksthusene fyrtårne i indsatsen, og vi ved fra dagligdagen, at der er et godt samarbejde mellem det lokale niveau i kommunerne og vores regionale væksthus. Samtidig har en klar ambition om, at en endnu større andel af virksomhederne i vækstlaget fremover skal benytte programmerne." siger regionsrådsformand og formand for Vækstforum i Midtjylland Bent Hansen.

Ambitioner om mere

Selvom analysen altså viser, at der er skabt et betydeligt antal arbejdspladser, og at vækstvirksomhederne er langt mere produktive end andre virksomheder, er der ambitioner om mere i begge regioner.

Der er en række tiltag, som kan styrke indsatsen. Flere af de virksomheder, som er såkaldte "vækstboblere" og har ambitioner om høj vækst, skal hjælpes til at blive rigtige vækstvirksomheder.

Her gælder det om at være helt tæt på virksomhederne. Analysen anbefaler, at de hver får en såkaldt key account manager tilknyttet fra erhvervsfremmesystemet. Denne skal have til opgave at følge virksomheden tæt. Men det gælder også om at have nye tilbud parat, f.eks. et eliteprogram for iværksættere eller indsatser, der skal styrke virksomhedernes ekspansion ind i nye markeder og sektorer.

Behovet for hele tiden at kunne tilbyde virksomhederne i vækstlaget det, de har behov for, så de kan skabe vækst og grobund for fremtidens velfærd for os alle, udtrykker regionsrådsformand og formand for Vækstforum i Nordjylland Ulla Astman således:

"Det er afgørende, at vi fortsætter vores indsats for at skabe gode betingelser for vækstvirksomhederne. Det gælder både tilbud om målrettede udviklingsprojekter og hjælp til at sikre, at virksomhederne kan få den kompetente arbejdskraft, som de efterspørger. På den måde styrker vi virksomhederne og får samtidig skabt de nye arbejdspladser, som er grundlaget for en bæredygtig regional udvikling og et stærkt velfærdssamfund til gavn for både erhvervsliv og borgere", siger regionsrådsformand og formand for Vækstforum i Nordjylland, Ulla Astman.

Analyserne af det nord- og midtjyske vækstlag er udgivet i april 2015 og er blevet til i samarbejde mellem IRIS Group, Region Nordjylland og Region Midtjylland.

Analyserne kan rekvireres ved at kontakte Region Midtjylland eller Region Nordjylland.

Billedtekst:

Vækstvirksomhederne følger typiske fire spor i deres stræben efter fortsat vækst. Det gælder ekspansion i nye sektorer, internationalisering, nye produkter, ydelser og forretningsmodeller samt optimering og effektivisering.

Flere oplysninger

Region Midtjylland:

Bent Hansen, formand for
Vækstforum i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010 / 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Bent Mikkelsen, afdelingsleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1500
bent.mikkelsen@ru.rm.dk

Niels Dahl Christensen, chefkonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 7841 1520
niels.dahl@ru.rm.dk


Region Nordjylland:

Ulla Astman formand for
Vækstforum i Region Nordjylland
Telefon: 3023 6454
ullaa@rn.dk

Morten Lemvigh, kontorchef
Erhverv, Kompetence og teknologi
Region Nordjylland
Telefon: 9764 8267
mol@rn.dk

Frederik Rottbøll, specialkonsulent
Sekretariatet for Regional Udvikling
Region Nordjylland
Telefon: 4118 2063
nfr@rn.dk

 

 Læs rapporten "Det midtjyske vækstlag" her