27.08.2015

Den gamle fælles betegnelse for sygehusene i Ringkøbing amt er med Henning Vestergaard ved roret modnet til at være ét storsygehus i milliardklassen i Gødstrup. En stafet hospitalsdirektøren nu giver videre til sin efterfølger, og det gør han med vished om, at visionen for det ny hospital er intakt, fortæller han.

I ni år har hospitalsdirektør Henning Vestergaard stået i spidsen for en udvikling og samling af sygehusene i det vestjyske. 31. august er sidste arbejdsdag. For datoen på dåbsattesten kan selv ikke verdens bedste job rykke ved. Det er et faktum, konstaterer Henning Vestergaard.

Derfor har direktøren længe haft en plan, og direktionen i Region Midtjylland har trukket planen så længe som muligt. Men nu skal det være. Direktøren, der er dus med alle og i korte skjorteærmer sjældent ligner en "rigtig" direktør, går på pension og pakker kufferten til lange rejser med familien ud i verden – i første omgang Italien, Costa Rica og Spanien. Typisk for en leder som Henning der elsker at sætte nye mål og realisere dem.

Et hospital i form

Tilbage står et hospital i rigtig god form. Et hospital der leverer mere sundhed for hver en krone af de i alt 5 millioner, der bruges hver dag på hospitalsdrift og patientbehandling. Når den tidligere handelsskoleøkonom og cand. merc fra Ålborg universitet, Henning Vestergaard, kigger tilbage på denne udvikling over de seneste fem år, ser han et tydeligt bevis for, at hospitalet er danmarksmester i produktivitet.

– Vi behandler flere cpr-numre end nogensinde før samtidig med, at vi udskriver færre sengeliggende patienter. Og det gør vi på trods af regionale spareplaner. Noget der kun lader sig gøre, fordi vi har et personale, der kan og vil, siger Henning Vestergaard om kabalen med at få en stigende efterspørgsel efter nye og mere specialiserede behandlingstilbud til at mødes med de begrænsede midler, der er til rådighed. Og det koster blod, sved og tårer at skulle finde op mod 100 stillinger i den aktuelle sparerunde, medgiver direktøren.

- Uden en ordentlig portion social kapital på kontoen med vægt på tillid, dialog og retfærdighed i beslutningerne går det ikke. Og så føjer han til:

- Partnerskaber med kommuner og lægepraksis bliver stadigt mere frugtbare, så patienterne får et sammenhængende behandlingstilbud uden nødvendigvis at ende i et krævende og dyrt sengeophold på hospitalet. Det lover godt for fremtiden!

Milliarder i kvadratmeter der fungerer

Fremtiden byder på et nyt og supermoderne hospital for områdets 300.000 borgere i DNV – Gødstrup. Lige nu er byggeriet på vej i 3 sals højde og om 3½ år flytter de første patienter ind. Midtvejsstatus er, at visionen om hospitalet er intakt, efter at der nu er omsat for over 1 milliard nyt sygehus på grunden i Gødstrup.

- At bygge et nyt stort hospital på godt 130.000 kvadratmater er i sagens natur en kæmpe opgave, som samlet set forløber over 10 år. Nu er vi mere end halvvejs, og den megen aktivitet på tegnebræt, regnemaskiner og byggeplads har selvfølgelig omverdenens fulde opmærksomhed. Sådan må det være, når vi bygger hospital for offentlige midler og stiler efter at bygge et hospital, som skal være patientens hospital. Jeg er stolt af at kunne sige, at vi i alle situationer, hvor vi har skullet prioritere har taget afsæt i sætningen, at funktioner vinder over facader. Det gælder også den aktuelle tilpasning af projektet, fastslår Henning Vestergaard.

Se også videoklippet " Gødstrup vokser i varmen", hvor hospitalsdirektør Henning Vestergaard gør status på, hvad der er myter og fakta i DNV-Gødstrup.

Reception

Fredag den 28. august er der inviteret til officiel afskedsreception for Henning Vestergaard. Receptionen afholdes i foredragssalen, Regionshospitalet Holstebro.

Yderligere oplysninger

  • Hospitalsdirektør Henning Vestergaard; 7843 8530
  • Kommunikationschef Finn Møller; 51253537