Gå til større illustration af job i it-sektoren 2013-2014

Den midtjyske it-sektor kom stærkt igennem krisen og har i det seneste år udviklet sig flot med hensyn til eksport og beskæftigelse, viser analyse. Sektoren er vokset voldsomt i regionens største bykommuner, især Randers, Silkeborg og Viborg – målt på antal job.

Region Midtjylland har en stærk og innovativ it-sektor. Det viser en ny analyse, som Region Midtjylland, Aarhus Kommune og IT-forum har fået udarbejdet af virksomheden eStatistik.
Analysen skal danne grundlag for, at regionen i de kommende år kan være med til at videreudvikle den midtjyske it-klynge, der skal være drivkraft for vækst og udvikling i både it-sektoren og alle andre erhverv.

En stabil it-sektor

It-sektoren i Region Midtjylland beskæftiger godt 18.000 medarbejdere, og det tal har været nogenlunde stabilt fra 2009-13, hvor det midtjyske erhvervsliv som helhed tabte seks procent af medarbejderne.
Ligeledes har omsætningen i sektoren været stabil siden 2008 – ikke mindst på grund af en kraftig stigning i eksporten.

Jobvækst i bykommuner

I de seks største kommuner, Aarhus, Herning, Silkeborg, Viborg, Horsens og Randers er it-sektoren vokset med fire procent i perioden 2013-14, hvilket har betydet 500 nye arbejdspladser.
For Viborg, Silkeborg og Randers er der tale om stigninger på henholdsvis 13, otte og ni procent.
Til sammenligning viser landstallet et rundt nul.

Mange flere konsulenter

Ifølge analysen findes jobfremgangen i it-sektoren især hos konsulenterne, der har oplevet en flot vækst igennem en længere årrække, nemlig 37 procent fra 2003 til 2014.
I samme periode har it-industrien ligesom de fleste andre industribrancher haft stærkt faldende beskæftigelse, nemlig 60 procents nedgang.
Fremtiden tegner lyst for it-sektoren i Midtjylland, for regionen huser en stor andel af landets it-iværksættere, og de er tilmed både innovative og levedygtige sammenlignet med iværksættere i andre brancher.

Motor for væksten

”Analysen viser, at vi faktisk sidder med en midtjysk styrkeposition på it-området. It-sektoren udgør en betydelig del af det midtjyske erhvervsliv, men er også vigtig for væksten i næsten alle andre sektorer”, siger regionsrådsformand og formand for Vækstforum Midtjylland Bent Hansen.
”Nu skal vi sikre den kobling – at virksomhederne får det maksimale udbytte af digitaliseringsmulighederne, som kan gøre dem konkurrencedygtige på lang sigt”.
”Vi skal desuden sikre, at der er adgang til de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger. It-sektoren har i dag svært ved at skaffe kvalificerede medarbejdere”, siger Bent Hansen.

For lidt it

Derudover investerer de små og mellemstore virksomheder alt for lidt i it og formår ikke at få it placeret på den strategiske dagsorden, mener Bent Hansen.
”Det betyder, at de ikke udnytter effektiviseringsmulighederne, at de – groft sagt - ikke putter it nok i produkterne, og at de ikke bruger alle de data, som de rent faktisk kan generere, og som kunne give dem en konkurrencefordel”

Ny regional strategi

I et udkast til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, som forventes vedtaget i efteråret, pointerer Region Midtjylland betydningen af digitalisering som vækstmotor og varsler blandt andet nye initiativer, der skal sætte skub i it-sektoren og i digitaliseringen i de øvrige erhverv.
”Hidtil har it-sektoren ikke fået fuldt udbytte af de regionale programmer, vi har stillet til rådighed, så vi skal finde nye måder at nå dem på. Og så skal vi sørge for, at de øvrige midtjyske virksomheder får gode rammebetingelser i forhold til at udnytte digitaliseringens muligheder”, siger Bent Hansen.

Se analysen (pdf)

Læs mere om regionens indsats for digitalisering


Billedtekst:
I de seks største midtjyske kommuner er it-sektoren vokset med fire procent i perioden 2013-14, hvilket har betydet 500 nye arbejdspladser.
Illustrationen er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. 

 

Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for
Regionsrådet og
Vækstforum Midtjylland
Telefon: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Jesper Algren, projektleder
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 2168 0856
jesper.algren@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/