31.08.2015

Regionshospitalet Viborg har ansat Nils Falk Bjerregaard som ledende overlæge i Anæstesi- og Operationsafdelingen. Nils Falk Bjerregaard er 40 år og afløser Annette Schultz, som går på pension efter mange år på posten. Generationsskiftet finder sted 1. december.

Nils Falk Bjerregaard er speciallæge i anæstesiologi. Han fik sin første overlægeansættelse på Aalborg Universitetshospitals Klinik Kvinde-Barn og Urinvejskirurgi i 2011. Her avancerede han til ledende overlæge i 2013, men skiftede til Region Midtjyllands sundhedsvæsen i 2014 for at blive afsnitsledende overlæge ved Aarhus Universitetshospitals Dagkirurgisk Afdeling i Tage Hansens Gade. Han har dog bevaret tilknytningen til det nordjyske sundhedsvæsen, dels som læge ved akutlægebilen, dels som lægelig konsulent ved patientflyvninger.

Nils Falk Bjerregaard har stor praktisk erfaring med at få samarbejdet til at fungere på tværs af fag og specialer i det daglige kliniske arbejde. Han har i tiltagende grad koncentreret sig om de ledelsesmæssige aspekter af anæstesiologien og den organisatoriske del af arbejdet i sundhedssektoren. Erfaringerne tager han med sig til Viborg:

- Anæstesi- og Operationsafdelingen er en central og vigtig del af Regionshospitalet Viborg og Hospitalsenhed Midt. Meget afhænger af, at afdelingens aktiviteter og funktioner bygger på fleksibilitet, ansvarlighed, høj faglig standard og dynamiske arbejdsgange. Dette spændende og positive samspil ser jeg virkelig frem til at være med til at fortsætte og udvikle, siger han.

Faktisk har han på forhånd et godt kendskab til den afdeling, han nu skal være chef for sammen med oversygeplejerske Kim Wierenfeldt Jacobsen. En del af speciallægeuddannelsen tog han nemlig i Viborg.

Anæstesi- og Operationsafdelingen på Regionshospitalet Viborg har 360 ansatte. Ledelsesansvaret omfatter anæstesi- og intensivafsnit, døgnåbent opvågningsafsnit, operationsafsnit og sterilcentral. Afdelingen servicerer et bredt spektrum af kirurgiske specialer og bemander akutlægebilen i Viborg og akutbilen i Skive.

Anæstesi- og Operationsafdelingen er en af de afdelinger, der går store ændringer i møde i forbindelse med ud- og ombygningen af Regionshospitalet Viborg, hvor blandt andet intensivafsnittet udvides fra 10 til 17 sengepladser.

Privatpersonen Nils Falk Bjerregaard er gift med anæstesisygeplejerske Jannie Falk Bjerregaard, som arbejder på Regionshospitalet Randers. De bor i Højbjerg ved Aarhus sammen med tre børn.

 

Yderligere information:

  • Lægefaglig direktør Christian Møller-Nielsen, Hospitalsenhed Midt, telefon 7844 1003 / mobil 2098 5601.