31.08.2015:

Poul Michaelsen, 45 år, uddannet cand.scient.pol. og nuværende direktør ved Sydvestjysk Sygehus, bliver fra 1. oktober 2015 ny hospitalsdirektør i Hospitalsenheden Vest.

Med sig har Poul Michaelsen 19 års erfaring med sygehus- og sundhedsvæsenet – heraf de sidste ca. 10 år som leder - og en master i public health.

Poul Michaelsen

Hele arbejdslivet har på den måde været dedikeret sundhedssektoren og udviklingstiltag til gavn for patienter, pårørende og borgere.

- Med sin brede praktiske erfaring på tværs af organisatoriske niveauer får vi en direktør, der har et opmærksomt blik for at skabe udvikling via partnerskaber med andre hospitaler, kommuner, praksissektor, uddannelser, universitet og erhvervsliv. Alt sammen noget helt essentielt i fremtidens sundhedsvæsen, siger Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland.

Siden marts 2014 har Poul Michaelsen været ansat som direktør ved Sydvestjysk Sygehus. Inden da var han i en årrække plan– og strategichef i Hospitalsenheden Vest.

Planlægning, udførelse og ikke mindst ibrugtagning af det nye sygehusbyggeri i Gødstrup bliver en central opgave for den ny direktør i samarbejde med den øvrige hospitalsledelse. En opgave som Poul Michaelsen ser frem til med stor optimisme, tilsat en knivspids ydmyghed.

- Hospitalsenheden Vest leverer god kvalitet og meget høj effektivitet samtidigt med, at hospitalet er i en rivende udvikling frem mod det nye hospital i Gødstrup. Jeg glæder mig til sammen med ledere og medarbejdere at forfølge mulighederne for, at vi kan blive endnu bedre til at imødekomme patienter og pårørendes forventninger om høj kvalitet og gode effektive patientforløb. Det gælder både på den korte bane og på vejen frem mod det nye hospital i Gødstrup, siger Poul Michaelsen.

Privat er Poul Michaelsen bosat i Herning, gift og har tre børn.
Han afløser Henning Vestergaard, der netop er gået på pension.


Flere oplysninger

  • Koncerndirektør Ole Thomsen, tlf. 2146 9807
  • Direktør Poul Michaelsen, tlf. 2137 5007


Foto

Nedenstående foto af Poul Michaelsen kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde.