I de kommende måneder skal virksomheder og videninstitutioner kortlægge fem områder inden for bioøkonomi, hvor Region Midtjylland vurderes at være særlig stærk.

Der blev slået et par slag for mere bæredygtighed på onsdagens regionsrådsmøde.

De 41 regionsrådsmedlemmer sagde nemlig ja til at støtte
fem projekter, der skal kortlægge nogle udvalgte områder inden for bioøkonomi. Det drejer sig om områder, hvor Region Midtjylland vurderes at have et særligt forspring i form af virksomheder og viden.

Kortlægningen vil omfatte en vurdering af det erhvervsmæssige potentiale samt forslag til demonstrationsprojekter, mulige projektpartnere, der vil kunne opnå vækst ved at deltage, samt fonde, der måske vil bidrage økonomisk.

Midtjysk forspring

Region Midtjylland har igennem flere år arbejdet med bioøkonomi og blev for godt et år siden af Europakommissionens bioøkonomiobservatorium udpeget som en af otte europæiske foregangsregioner på området.

Under forberedelserne til en regional satsning på bioøkonomi har regionen foreløbig identificeret flere end 100 midtjyske virksomheder, der relaterer sig til bioøkonomi.

En række af dem vil nu deltage i kortlægningsprojekterne, der støttes med i alt 1,4 mio. kroner.

De fem projekter er:

 • Græs og hestebønner som foderprotein til bæredygtigt svinekød

  I et samarbejde mellem Agro Business Park, Danish Crown, SEGES, Dangrønt, Aarhus Universitet samt flere små og mellemstore virksomheder kortlægges mulighederne for at udvikle nye værdikæder og forretningsmodeller for produktion af protein til svinefoder, hvor proteinet er baseret på danske afgrøder frem for at blive udvundet af soja, der importeres fra Sydamerika.
 • Cirkulær økonomi af øko-fødevarespild fra storkøkkener

  Aarhus Universitet og Agro Business Park samt virksomhederne Advanced Substrate Technologies og Biotrans Nordic skal sammen undersøge, hvordan storkøkkener kan få en forretning ud af at frasortere og udnytte spild fra økologisk tilberedning – eventuelt til økologisk gødning, som er en mangelvare.

 • Fremtidens Biogasanlæg

  Region Midtjylland er førende, når det gælder antallet af biogasanlæg og virksomheder, der arbejder med teknisk udvikling af dem, men også når det gælder viden om produktion af biomasse og biogas, bl.a. hos Aarhus Universitet. I lyset af regionens ønske om at øge udnyttelsen af husdyrgødning til biogas støttes SEGES, AgroTech og Aarhus Universitet i kortlægningen af potentialet for, blandt andet, behandling af tynd gylle, automatisk overvågning af biogasproduktion, samt teknologier til anvendelse af halm og anden biomasse i biogasproduktionen.

 • Fødevareingredienser fra biomasser

  I et samarbejde mellem Teknologisk Institut, proteinvirksomheden Triple A, Credin A/S og Junior Consult kortlægges mulighederne for at udnytte særligt værdifulde fibre som fødevareingrediens. Fibrene indgår i dag i restmassen fra proteinproduktion fra kartofler, bælgplanter og raps. En større udnyttelse af råvaren vil øge bæredygtigheden og økonomien i produktionen.

 • Råvarespild hos frugt- og grønsagsproducenter

  AgroTech skal i samarbejde med Gartnerirådgivningen kortlægge mængder og typer af spild hos en række frugt- og grønsagsproducenter. De grimme og uens frugter og grøntsager kan måske udnyttes i fødevarer eller sælges på nye måder i butikkerne? Det er tidligere estimeret, at 24 procent af den årlige produktionsværdi af frugt og grønt i Danmark spildes, før den når ud til butikker eller forarbejdning.

 

Flere oplysninger:

Margrethe Balling Høstgaard, udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 4014 7885

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer 

FAKTA om bioøkonomi:

Bioøkonomi betyder, at der fokuseres på at producere, anvende og genanvende produkter, der er baseret på biologiske ressourcer og råvarer. I stedet for at raffinere mineralolie, fokuseres der på at anvende og genanvende kulstof fra planter, dyr og organisk affald til udvinding af de kemiske stoffer, der indgår i medicin, fødevarer, foder, materialer, gødning og energi.


Formålet med at overgå til biobaserede produkter og genanvendelse er at gøre samfundet mere bæredygtigt og reducere CO2-udledningen til atmosfæren. Overgang til bioøkonomi støtter således både den danske ressourcestrategi, samt de danske mål om reduktion af CO2 udledningen.