Andelen af grøn energi skal øges, forbruget af materialer skal ned sammen med mængden af affald. Og så skal erhverv, som i forvejen er stærke drivkræfter i Midtjylland, styrkes endnu mere for at sikre vækst og velfærd. Sådan lyder nogle af overskrifterne i den midtjyske vækst- og udviklingsstrategi, der nu skal i offentlig høring.

Der var fuldkomment fodslag, da de 41 regionsrådsmedlemmer onsdag vedtog en ny strategi for de kommende mange års regionale udvikling.
Nu går den videre i otte ugers offentlig høring.
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er baseret på et bredt samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner, Aarhus Universitet, VIA University College, Dansk Erhverv, Dansk Industri, arbejdsmarkedets parter plus mange andre regionale aktører.
De har i løbet af det seneste år holdt møder og udvekslet erfaringer og ideer til den nye strategi.
Den beskriver en fælles overordnet retning for samtlige parters arbejde og skal sikre maksimal effekt af den regionale indsats - ikke mindst ved at binde sløjfer både til kommunernes ansvarsområder og til det, som gælder på nationalt plan og i EU-regi.

Fire overskrifter

Resultatet er, at den midtjyske regionale udviklingsindsats frem mod 2025 har fire overskrifter:

 • Bæredygtig omstilling
 • Sammenhængende byudvikling
 • Viden/kompetencer
 • Fokuseret vækst


Den nye vækst- og udviklingsstrategi kan læses i sin helhed her, og her findes også oplysninger om, hvordan man som borger, repræsentant for en organisation eller lignende kan komme med forslag, indsigelser eller ideer.
Høringsperioden varer frem til 30. oktober.

Meningsfyldt fusion

Den regionale vækst- og udviklingsstrategi er den første af sin slags og skal erstatte både den gældende regionale udviklingsplan, som regionsrådet tidligere havde ansvaret for, og erhvervsudviklingsstrategien, som udsprang af Vækstforum.
”Det giver ikke blot god mening at samtænke erhvervsudviklingen og den øvrige regionale udvikling. Det er en nødvendighed”, siger Bent Hansen, regionsrådsformand og formand for Vækstforum.
”Vi er nødt til at fokusere på at finde de bedste løsninger – dem, som både kan sikre konkurrenceevnen i virksomhederne og imødegå store samfundsmæssige udfordringer.
Netop det, at regionsrådet og det brede partnerskab i Vækstforum på denne måde står samlet bag strategien, er et godt fundament for at realisere den”, siger Bent Hansen.

Krydsfelt

Han peger på, at de områder, som regionen fremover vil satse på, både har ben i erhvervsudviklingen og andre regionale udviklingsområder.
Eksempelvis er der store forretningsmæssige muligheder – herunder eksportmuligheder - i at udvikle løsninger på klimaområdet, på fødevareområdet, på områderne byudvikling og energiplanlægning samt på velfærdsområdet. Hvad enten det drejer sig om højteknologiske produkter, nye infrastrukturer eller nye måder at organisere arbejdet på.

De rette kompetencer

”Og så er der hele området for uddannelse og kompetenceudvikling. Hvis vi skal bruge kræfterne rigtigt, skal vi arbejde tæt sammen med både uddannelsesverdenen, arbejdsmarkedets parter og erhvervslivet. Det er det bedste udgangspunkt for at sikre, at virksomhederne kan få de rigtige medarbejderkompetencer, når de skal bruge dem”, siger Bent Hansen.

Grøn omstilling

Han tilføjer, at også omstillingen til et mere bæredygtigt samfund vil gennemsyre den regionale indsats. Miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed er allerede omdrejningspunktet for en række regionale initiativer, og dem vil der blive flere af, lover han.

Se Vækst- og udviklingsstrategi for Region Midtjylland, og læs om mulighederne for at afgive høringssvar

 

Billedtekst:
Den nye vækst- og udviklingsstrategi bygger på visionen om Region Midtjylland som ”en attraktiv og bæredygtig vækstregion”. Illustrationen er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. 

 

Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for Regionsrådet
og Vækstforum i Region Midtjylland
Telefon: 7841 0010 / 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Lars Vildbrad, udviklingsdirektør
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1100 / 2069 1401

Pia Fabrin, vicekontorchef
Regional Udvikling
Region Midtjylland

Kontaktoplysninger på regionsrådets og vækstforums medlemmer

FAKTA

 • Region Midtjyllands nye vækst- og udviklingsstrategi rækker frem mod år 2025 og bygger på følgende vision:
  Region Midtjylland er en attraktiv og bæredygtig vækstregion.
  Det betyder, at vi ser ud over regionens grænser og samarbejder med de dygtigste, vi søger konkurrencedygtige løsninger på globale udfordringer, vi understøtter væksten i fremtidens industrier med teknologi, viden og kompetencer.
 • Vækstforums tidlige beslutning om at koncentrere indsatsen på nogle få, stærke områder har skabt gode resultater og har også fået ros af OECD. Det samme har indsatsen for at udnytte mulighederne i lokale styrkepositioner.
 • De regionale programmer virker i forhold til beskæftigelse, omsætning og eksport. Flere end 1.000 virksomheder deltager årligt i regionale programmer, og i perioden fra 2010 til 2012 er der skabt flere end 6.000 arbejdspladser i Region Midtjylland.