17.12.2015

Region Midtjyllands Specialområde Autisme har udviklet landets første fleksible mobile boliger til voksne med autisme. Det banebrydende koncept giver nye muligheder for at tilbyde mennesker med autisme individuelt tilpassede boligløsninger.

Til sommer kan 18 voksne med autisme flytte ind i en helt ny type bolig, der både er fleksibel, mobil og særligt indrettet til netop denne målgruppe. Det er en realitet efter, at regionsrådet for Region Midtjylland på sit møde 16. december har besluttet at bevilge 15,2 millioner kroner til projektet.

Imødekommer kommuners efterspørgsel
Det er Region Midtjyllands samlede socialområde, der har udviklet det nye boligkoncept til etablering af mobile fleksible boliger for hurtigt at kunne imødekomme kommunernes efterspørgsel på ledige pladser på ét af regionens specialiserede tilbud.

Boligerne er indrettet af moduler, der kan til- og afkobles afhængigt af behovet for et- eller toværelsesboliger. De fleksible mobile boliger forbedrer ligeledes muligheden for, at borgerne kan bo så tæt på deres pårørende som muligt, hvilket ofte er et ønske for både borger og kommune.

Erfaring med autismevenligt byggeri
Det er i første omgang Specialområde Autisme, der afprøver boligkonceptet, da netop dette specialområde har stor efterspørgsel på pladser. Derfor er de bygningsmæssige rammer for de fleksible mobile boliger indrettet særligt til netop denne målgruppe.

- I Specialområde Autisme har vi erfaring med og viden om autismevenligt byggeri fra både tidligere og nuværende byggeri, hvor vi har haft stort fokus på brugerinddragelse. Netop denne viden er i høj grad inkorporeret i de fleksible mobile boliger, fortæller områdeleder for Specialområde Autisme, Lars Aarup Jensen.

Særlige fordele for borgere med autisme
Det autismevenlige kommer blandt andet til udtryk ved, at boligerne kan placeres, så man tager højde for de særlige udfordringer med sensoriske stimuli, som borgere med autisme kan have. Ligeledes er der mulighed for at opstille boligerne enten i tilknytning til et eksisterende botilbud eller i afstand til beboelse afhængigt af, hvor meget skærmning den enkelte borger har behov for.

Udover boligernes autismevenlige aspekter, kan boligerne ydermere imødekomme et helt særligt behov hos en lille gruppe borgere med autisme:

- Vi oplever en stigning i borgere med autisme, som har behov for nogle særlige fysiske rammer, så de kan trives og udvikle sig. For eksempel vil en del af de borgere, der kommer til at bo i de fleksible mobile boliger være unge med autisme, der har lægeordineret husdyr, hvor kommunerne ikke er lykkedes med at finde et egnet botilbud, forklarer Lars Aarup Jensen.

I første omgang bliver de 18 boliger placeret i tilknytning til tre eksisterende afdelinger i Specialområde Autisme – henholdsvis Kollegiet i Hinnerup, Gødvad botilbud ved Silkeborg og afdelingen Kollegiet og Nordre Fælledvej i Tørring. Modulerne bliver opført som Lavenergi 2020, hvilket også fremtidssikrer byggeriet via et meget lavt energiforbrug.

Flere oplysninger
Områdeleder for regionens Specialområde Autisme, Lars Aarup Jensen: Tlf. 2942 0545.