07.12.2015

Regionshospitalet Randers søsætter nu et forskningsprojekt, som skal mindske udviklingen af antibiotika-resistens. Det sker i samarbejde med Aarhus Universitetshospital.

Ifølge lægefaglig direktør Lone Winther Jensen skal det ske ved at opbygge en antibiotikaorganisation på hospitalet og ved at sætte fokus på alle aspekter af brugen af antibiotika, så den rette antibiotika gives til den rette patient på det rette tidspunkt.

Udvikling skaber bekymring

- Gennem de seneste ti år har vi set en stigning i forbruget af antibiotika – både her i Randers og på de andre hospitaler i landet. Den udvikling skaber bekymring. Dels viser forskningen, at der er en direkte sammenhæng mellem antibiotikaforbruget og udviklingen af resistente bakterier. Og dels ved vi, at en patient inficeret med resistente bakterier har en længere indlæggelsestid og desværre også en øget risiko for at dø af sine infektioner. Derfor undersøger vi nu, om en mere rationel anvendelse af antibiotika kan være med til at bremse resistensudviklingen, siger Lone Winther Jensen.

Systematisk måling, overvågning og kompetenceudvikling

Ifølge forskningsleder Nina Ank oplever Danmark især en stigning i resistensudviklingen inden for bredspektrede antibiotika. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man reducerer brugen af det de benævner som kritiske vigtige antibiotika.

- Med projekt ”Rationel brug af antibiotika” har vi sat nogle konkrete mål for, hvor meget vi ønsker at reducere det samlede forbrug af antibiotika. For at nå disse mål indfører vi bl.a. en systematisk gennemgang af alle antibiotika-ordinationer og giver hver afdeling månedlige tilbagemeldinger på disse. Ligeledes følger vi op med månedlige rapporter til hver afdeling om deres antibiotikaforbrug og resultaterne af vores fælles indsats, fortæller forskningsleder Nina Ank fra Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Antibiotikaorganisationer og undervisning på andre hospitaler

I sensommeren 2016 kommer Hospitalsenheden Horsens også med i forskningsprojektet ”Rationel brug af antibiotika”. Hvis opbygningen af en antibiotikaorganisation og det flersidige antibiotikafokus suppleret med systematisk undervisning af læger og sygeplejersker i anvendelsen af antibiotika bliver en succes i Randers og Horsens, vil projektet kunne bredes ud til de øvrige hospitaler i Region Midtjylland.

 

Yderligere oplysninger

  • Lægefaglig direktør Lone Winther Jensen, Regionshospitalet Randers, tlf. 7842 0102
  • Forskningsleder Nina Ank, Aarhus Universitetshospital,
    tlf. 7845 5649 / ninaank3@rm.dk