07.12.2015

Et stigende antal borgere ringer til Lægevagten i stedet for at gå til egen læge. Det får nu de praktiserende læger og Region Midtjylland til i fællesskab at hejse flaget og opfordre borgerne til at bruge egen læge mere. Det vil betyde en højere kvalitet i behandlingen, færre udgifter og en bedre udnyttelse af lægekapaciteten.

Mere end otte ud af ti af os ved alt om, at Lægevagten kun er beregnet til pludselig opstået sygdom og til skader, der ikke kan vente, til vores egen læge kan tage imod. Alligevel tyder meget på, at mange af os bruger Lægevagten lidt for ofte.

- Din egen læge kender dig bedst. Han eller hun har din journal, hvad en læge i Lægevagten ikke har. Det giver en stor fordel og er med til at sikre kvaliteten, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

- Når Lægevagten får unødige opkald om for eksempel fornyelse af recepter eller problemer, som kunne være klaret i dagtid, betyder det længere ventetid for dem, der har behov for hjælp. Og Lægevagten er en dyrere løsning, fordi en konsultation her er dyrere end hos den praktiserende læge. Derfor slår vi nu et slag for at se den praktiserende læge som det naturlige førstevalg, siger Bent Hansen.

Mange forklaringer
I en spørgeundersøgelse Region Midtjylland har fået lavet blandt brugere af Lægevagten, er der mange forklaringer på, hvorfor hver tredje af os springer egen læge over og i stedet ringer direkte til Lægevagten.

Nogle patienter forklarer, at de ikke ved, hvor længe deres egen læge svarer på telefonen. Andre forventer, at det er for svært at komme igennem på telefonen hos deres egen læge.

Lægerne strammer op ved telefonen

I undersøgelsen tilkendegiver 76 pct. af de spurgte, at de er tilfredse med muligheden for at få fat i deres egen læge. Andre undersøgelser viser, at tilgængeligheden til de praktiserende læger i regionen generelt er god. Alligevel har foreningen af praktiserende læger i Region Midtjylland fokus på at gøre noget ekstra ved tilgængeligheden.

- I løbet af efteråret har vi arbejdet intensivt med at gøre det lige nemt at få kontakt til lægen eller lægens sekretær i hele Region Midtjylland. Vi er meget opmærksomme på, hvad tilgængelighed betyder for forholdet til både familiens læge og brugen af Lægevagten, siger Søren Svenningsen, der er formand for de praktiserende lægers vagtudvalg i Region Midtjylland.

For at give borgerne bedre viden om brug af Lægevagten gennemfører Region Midtjylland en kampagne i samarbejde med de praktiserende lægers organisation, PLO Midtjylland. Kampagnen løber i uge 50 og 51 under overskriften ”Din egen læge er bedst – brug lægevagten med omtanke”.