16.12.2015

Politikerne i Region Midtjyllands regionsråd har besluttet at bemande fire nye midlertidige udvalg, der skal fordybe sig i fire af tidens største udfordringer.

De fire udvalg skal arbejde inden for kræft, medicin, patientsikkerhed og bæredygtig omstilling.Midlertidigt udvalg vedrørende kræft

Udvalget har til formål er at følge udviklingen og udfordringerne på kræftområdet samt regeringens kommende Kræftplan IV.

Funktionsperioden for udvalget er 1. januar 2016-31. december 2017.

Udvalget har følgende medlemmer:

 • Mette Valbjørn (A), (formand), tlf. 3024 3437
 • Hanne Roed (B) (næstformand)
 • Bent Dyrvig (V)
 • Jørgen Nørby (V)
 • Ulla Diderichsen (V)
 • John G. Christensen (A)
 • Nicolaj Bang (C)

 • Se udvalgets kommissorium 


Midlertidigt udvalg vedrørende medicin

Udvalget har til formål at se på medicinområdet i Region Midtjylland, herunder prioritering, økonomi, forbrug m.v.

Funktionsperioden for udvalget er 1. januar 2016-31. december 2017.

Udvalget har følgende medlemmer:

 • Henrik Fjeldgaard (A) (formand), tlf. 2962 8232
 • Aleksander Aagaard (V) (næstformand)
 • Lone Langballe (O)
 • Steen Jakobsen (V)
 • Ove Nørholm (C)
 • Birgitte Svenningsen (A)
 • Henrik Qvist (Ø)

 • Se udvalgets kommissorium 


Det midlertidige udvalg vedrørende patientsikkerhed

Udvalget blev nedsat 1. marts 2014 og har nu fået forlænget sin funktionsperiode frem til den 31. december 2016.

Udvalget har blandt andet til formål at bidrage til at sætte et øget fokus på arbejdet med patientsikkerhed samt være med til at synliggøre behovet for en udvikling af patientsikkerhedskulturen.

Udvalget skal samtidig arbejde med realisering af dele af Region Midtjyllands sundhedsplan, især i forhold til de emner, der relaterer sig til sporet ”på patientens præmisser” og planen for ”Borgernes Sundhedsvæsen”.

Udvalget har følgende medlemmer:

 • Erik Vinther (V) (formand), tlf. 6122 0881
 • Susanne Buch Nielsen (F) (næstformand)
 • Olav Nørgaard (V)
 • Ole Davidsen (V)
 • Henrik Gottlieb Hansen (A)
 • Claus Kjeldsen (A)
 • Henrik Fjeldgaard (A)

 • Se udvalgets kommissorium

 

Midlertidigt udvalg vedrørende bæredygtig omstilling

Udvalgets overordnede formål er blandt andet at bidrage med indspil til regionsrådets Vækst- og Udviklingsstrategi i forhold til bæredygtig omstilling.

Bæredygtig omstilling handler om at indrette samfundet, så mennesker kan leve med økonomisk og social tryghed, uden at miljø og ressourcer lider overlast.

Funktionsperioden for udvalget er 1. januar 2016-31. december 2017.

Udvalget har følgende medlemmer:

 • Henrik Qvist (Ø) (formand), tlf. 2684 0211
 • Susanne Buch Nielsen (F) (næstformand)
 • Olav Nørgaard (V)
 • Torben Nørregaard (V)
 • Keld Marstrand Christensen (I)
 • Morten Flæng (A)
 • Flemming Knudsen (A)

 • Se udvalgets kommissorium 

 

Flere oplysninger