Pressemeddelelse fra Randers Kommune og Region Midtjylland:

03.12.2015

Det kræver et godt samarbejde mellem de forskellige sundhedssektorer at give borgerne de bedste vilkår for et godt helbred og et sundt liv. Derfor har Randers Kommune og Region Midtjylland skabt en god tradition for et stærkt samarbejde på sundhedsområdet, og det er netop blevet fornyet med underskrifterne på en ny hensigtserklæring med nye ambitiøse mål for sundhedsarbejdet.

Målet er de bedste vilkår for sundhed og trivsel for borgerne i Randers Kommune. Det er udgangspunktet for Randers Kommune, Regionshospitalet Randers og Region Midtjylland, der netop har underskrevet en hensigtserklæring om endnu en periode med et tæt samarbejde på sundhedsområdet.

- I Midtjylland har kommuner og region gode traditioner for at samarbejde om udviklingen af de ting, der betyder, at borgerne oplever sammenhæng. Og med den nye aftale kommer vi blandt andet til at tale mere om de patienter, der har allermest brug for sammenhæng, nemlig mennesker med psykiske sygdomme, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen (S).

- Det er store resultater, vi indtil videre har fået ud af samarbejdet. Randers Sundhedscenter med én indgang til sundhed for vores borgere er blevet til i kraft af det gode samarbejde, og det samme er Tryghedshotellet, siger borgmester i Randers, Claus Omann Jensen.

Hensigtserklæringen er den tredje i rækken og gælder for perioden 2015 – 2017. Den indeholder blandt andet samarbejde frem mod Røgfri Randers 2025, etableringen af en ny Sundhedshøjskole og en Ungemodtagelse, hvor kommunens unge skal have mulighed for at komme med alle former for sundhedsmæssige udfordringer.

Store ambitioner for sundhed og trivsel
Et af fokuspunkterne i hensigtserklæringen er nye mål for arbejdet på akutområdet. Der er allerede etableret et godt samarbejde omkring Tryghedshotellet, hvor ældre borgere i Randers Kommune kan få tilbud om et alternativ til en akut indlæggelse på hospitalet. Nu vil parterne gerne se på mulighederne for at udbygge samarbejdet – eksempelvis i form af, at der bliver mulighed for at få akut behandling i eget hjem.

- I bund og grund er der ingen af os, der har lyst til at skulle på hospitalet. Men vi vil til gengæld gerne have den rigtige behandling, og helst så hurtigt som muligt. Derfor er det helt oplagt og rigtig spændende, at vi også fokuserer på, hvad der kan lade sig gøre hjemme hos borgerne. Hvornår giver det bedst mening for patienterne, at sundhedsvæsenet kommer hjem til dem – i stedet for at de kommer til hospitalet? Det glæder jeg mig til at blive klogere på, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Der er også fokus på samarbejdet omkring overforbrug af alkohol – både på grund af de store omkostninger for samfundet i den forbindelse, men især på grund af de enorme menneskelige lidelser, som et misbrug kan føre med sig.

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at borgere med et alkoholoverforbrug får hjælp tidligere. Og vi skal have særlig fokus på, at børn i alkoholramte familier får den hjælp, de har behov for,” siger borgmester i Randers, Claus Omann Jensen.

Indsatsen indebærer et styrket samarbejde, så region og kommune står sammen om at knække misbruget. Planen er i fællesskab at udvikle metoder til at spotte problematisk brug og lave fælles indsatser for nedbringelse af alkoholforbruget.

Sammenhæng for borgerne
Samarbejdet mellem de forskellige sundhedssektorer er også vigtigt, fordi det er med til at skabe en sammenhæng for borgerne, der går fra et sundhedstilbud i én sektor til en anden.

- Når en borger for eksempel udskrives fra hospitalet og får mulighed for at modtage et kommunalt sundhedstilbud – så skal overgangen gerne være så let og flydende, at man stort set ikke opdager, at man bevæger sig fra den ene sundhedssektor til den anden, siger Leif Gade, formand for Sundhed og Omsorgsudvalget i Randers Kommune.

Det er giver blandt andet muligheder i forbindelse med indsatsen for storrygere, der ønsker at blive cigaretterne kvit. Her har Regionshospitalet Randers meldt sig på banen som partner i Røgfri Randers 2025.
- Vi arbejder for eksempel på den mulighed, at kommunens rygestopkoordinatorer skal være til stede på hospitalet, så vi kan støtte rygerne i den situation, hvor de er mest motiveret for at stoppe, fortæller udvalgsformanden.


Fakta

 

Flere oplysninger