En effektmåling viser, at virksomhederne i Region Midtjylland profiterer betydeligt af de EU-støttede erhvervsudviklingsprogrammer. I 2014 havde de knap 5.000 virksomheder i målingen en meromsætning på fem mia. kroner og 6.300 flere ansatte som følge af at have deltaget i programmerne.

Vækstforums erhvervsfremmeindsats i Midtjylland virker efter hensigten. Den skaber nye arbejdspladser og meromsætning i virksomhederne.

Det viser en effektmåling, der omfatter knap 5.000 midtjyske virksomheders deltagelse i 80 forskellige erhvervsudviklingsprojekter. Projekterne er støttet af Region Midtjylland og EU's strukturfonde og igangsat i perioden 2007-2011.

Omsætning og job

Alene i 2014 omsatte de private virksomheder, som målingen omfatter, for 5,1 mia. kroner ekstra i forhold til andre sammenlignelige virksomheder – svarende til en gennemsnitlig meromsætning på en million kroner pr. virksomhed.

Derudover havde virksomhederne nu flere medarbejdere – svarende til 6.300 ekstra i forhold til de virksomheder, der ikke deltog i de nævnte erhvervsudviklings¬projekter.

Produktionsregion

"Det er et superflot resultat, som vi kan være stolte over i Midtjylland. Virksomhederne fordeler sig rigtig pænt i alle regionens kommuner, hvor deres fremgang skaber værdi for mange andre end dem selv", siger Bent Hansen, formand for Vækstforum Midtjylland, der på sit møde tirsdag blev præsenteret for effektmålingen.

"Virksomhederne repræsenterer en lang række brancher. Dog udgør industrivirksomhederne godt en fjerdedel, hvilket jo understreger Midtjyllands rolle som landets produktionsregion nummer ét", siger Bent Hansen.

Bedre og bedre

Ifølge Bent Hansen er det meget kompliceret, men også meget nødvendigt at måle effekten af de tilbud, som vækstforum udvikler til virksomhederne.
"Vi skal være sikre på, at vi bruger pengene bedst muligt – og kunne dokumentere det. Sammen med de øvrige vækstfora, Danmarks Statistik og Erhvervsstyrelsen har vi udviklet en fælles metode. Nu har vi brugt den i tre år, og vi bliver ved med at fintune den, så resultaterne bliver stadig mere valide og stadig mere sammenlignelige", siger Bent Hansen.

Plus til turismeerhvervet

I forhold til sidste års måling er der sket store fremskridt for virksomhederne i turismeerhvervet. Med hjælp fra de regionale programmer angiver de i 2014 at have skabt knap 500 fuldtidsjob.

”Turisterhvervet er et væksterhverv på globalt plan. I Region Midtjylland har vi mange stærke virksomheder, som fremviser flotte vækstrater. Men vi har også virksomheder, der ved hjælp af erhvervsudvikling har et stort potentiale. Derfor overrasker det mig ikke, at EU-programmerne har haft en betydelig effekt på jobskabelsen i Midtjylland”, siger Jakob Beck Wätjen, formand for hotel-, restaurant- og turisterhvervets brancheorganisation HORESTA i Midtjylland og direktør for Montra Hotel Sabro Kro.

Se resultaterne af effektmålingen


Billedtekst:
Turismeerhvervet har skabt knap 500 fuldtidsjob som følge af deltagelse i de EU-støttede virksomhedsprogrammer. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. 

 

Flere oplysninger

Bent Hansen, formand for Vækstforum Midtjylland, Tlf: 7841 0010 / 4031 3707
Jacob Beck Wätjen, formand for HORESTA i Midtjylland, Tlf: 3524 8080
• Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

 

FAKTA

Effektvurderingen sker ved at sammenligne udviklingen i de deltagende virksomheder med en kontrolgruppe af virksomheder, som ligner deltagervirksomhederne, men som ikke har deltaget i projektet. Hvis deltagerne klarer sig signifikant bedre end kontrol-gruppen målt på beskæftigelse og/eller omsætning, indikerer det, at projektet har haft positive effekter.
Effektens størrelse estimeres ved at sammenligne den faktiske udvikling i beskæftigelse og omsætning hos de deltagende virksomheder med den udvikling, deltagervirksomhederne ville have haft, hvis de ikke havde deltaget i projektet og derfor havde oplevet samme udvikling som kontrolgruppen.