23-02-2015

Forud for Apples beslutning om at investere 6,3 milliarder kroner i et stort datacenter nord for Viborg ligger flere års arbejde i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme, som Region Midtjylland er en del af. Aftalen er et kæmpe kinderæg til regionen, siger Bent Hansen.

Apples beslutning om at placere et datacenter til 6,3 milliarder kroner ved Foulum nord for Viborg, er alletiders nyhed. Det mener Bent Hansen, formand for Regionsrådet og Vækstforum i Region Midtjylland. 

”For det første er der tale om en investering af historiske dimensioner på dansk grund – 6,3 milliarder kroner. For det andet vil den betyde i omegnen af 300 jobs her i regionen i de kommende år. Og for de tredje bliver det nye datacenter et mønstereksempel på, hvordan man kan entrere med energinettet, så centret både bliver storforbruger af grøn vindmøllestrøm og storleverandør af grøn overskudsvarme, der kan indgå i fjernvarmeforsyningen. Det er et kæmpe kinderæg til vores region”, siger Bent Hansen. 

Vestdansk Investeringsfremme 
Ifølge Bent Hansen er aftalen med Apple kommet i hus som resultat af et længerevarende indsats fra Foreningen Vestdansk Investeringsfremme, som Region Midtjylland er en del af. 
”Det er så godt gået af den forening. Vi stiftede den i 2006 for at gøre udenlandske virksomheder opmærksomme på de vestdanske regioner som mål for deres investeringer. Tidligere havnede de næsten alle sammen i hovedstadsområdet, men det er altså lykkedes at overbevise en lang række udenlandske virksomheder om, at vi har nogle styrkepositioner herovre vestpå, som kan gavne deres forretning”, siger Bent Hansen. 

3.500 job 
Det tætte samarbejde mellem Region Midtjylland, Nordjylland og Syddanmark og Invest in Denmark i Udenrigsministeriet har i de forløbne ni år været med til at tiltrække eller fastholde mindst 3.500 arbejdspladser i Vestdanmark – enten gennem etablering af nye virksomheder eller opkøb af eksisterende. 


FAKTA 
Vestdansk Investeringsfremme er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Invest in Denmark (Invest in Denmark er en del af Danmarks Eksportråd i Udenrigsministeriet, der via Danmarks ambassader, generalkonsulater og handelskontorer tiltrækker udenlandske virksomheder og investeringer til Danmark - se www.investindk.com) 

Samarbejdet har til formål at sikre en stærk og sammenhængende international profilering af de vestdanske spidskompetencer – blandt andet i samarbejde med relevante kommuner. 
I bestyrelsen for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme sidder fra Midtjylland regionsrådsmedlem Henrik Gottlieb Hansen samt borgmester i Lemvig Erik Flyvholm – begge udpeget af Vækstforum. 
I Region Midtjylland er der særligt fokus på virksomheder inden for energi og it. Tre af foreningens ni regionale projektledere er placeret i Midtjylland, nemlig i Aarhus (på Alexandra Instituttet og hos MTIC) samt i Herning (Innovatorium).