12-01-2015

Udeblivelser er et væsentligt problem på hospitalerne. Men ville det hjælpe at pålægge patienterne et gebyr? Det skal et nationalt forskningsprojekt forsøge at afklare.

Forsøget er aftalt i økonomiaftalen for 2013 mellem Danske Regioner og Regeringen. Region Midtjylland har påtaget sig at stå for undersøgelsen. 

Behov for afklaring
Gebyrer har gennem årene igen og igen været foreslået som metode til at få færre udeblivelser. Men der er ingen entydig forskning på området, som kan sige, hvad gebyrer betyder for fremmødet. Eller om gebyrer har negative effekter som eksempelvis en social slagside, så det går ud over de mest udsatte patienter. 

- Jeg ser frem til, at forsøget vil give en solid viden om gebyrernes effekt. Det vil give regionerne et godt grundlag for at træffe en politisk beslutning, siger formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S). 

Hospitalsudvalget har netop i dag nikket til Region Midtjyllands bidrag til undersøgelsen. I den forbindelse pointerede udvalget vigtigheden af, at patienterne på de to involverede afdelinger har nem og hurtig adgang til at melde afbud.

Der er først en endelig politisk godkendelse, når også regionsrådet har behandlet punktet. 

To centrale spørgsmål
Konkret finder forsøget sted på to afdelinger i Hospitalsenhed Midt. Forsøget går i gang hurtigst muligt, dog senest 1. maj 2015. 

- Vi lægger vægt på, at forsøget først og fremmest afklarer to centrale spørgsmål: Dels om – og i hvor høj grad – gebyrer styrker patienternes fremmøde eller afbud, samt om - og i givet fald i hvilket omfang – gebyrer har en negativ effekt, fortæller centerchef Mette Kjølby fra CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. 

Det er CFK, der står for den praktiske udførelse af undersøgelsen i samarbejde med KORA – Det Nationale Institut for Regioners og Kommuners analyse og Forskning. 


Fakta

 • Forsøget forventes at løbe frem til omkring udgangen af 2017
 • Det første år vil der blive afprøvet brug af gebyrer. Herefter vil materialet blive analyseret.
 • Forsøget med gebyrer skal afprøves på to hospitalsafdelinger, begge under Hospitalsenhed Midt: 
  -  Radiologisk Afsnit, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg 
  - Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Regionshospitalet Viborg 
 • I forsøgsperioden vil tilfældigt udvalgte patienter fra de to afdelinger få at vide, de vil blive pålagt et gebyr på 250 kr., hvis de udebliver uden at have meldt afbud. 
 • Forsøget er budgetteret til at koste 3,5 mio. kr. Heraf betaler Region Midtjylland 500.000 kr. 
 • Læs sagsfremstillingen til hospitalsudvalget
 • I Beslutningsreferatet fra hospitalsudvalgets møde står der blandt andet: ”Det Rådgivende Udvalg Vedrørende Hospitalsområdet anbefaler direktionens indstilling til forretningsudvalget, idet udvalget pointerede vigtigheden af, at det på de to involverede hospitalsafdelinger sikres, at patienterne har nem og hurtig adgang til at melde afbud samt kontakt til de patienter som opkræves et gebyr”. 

  Indstillingen blev vedtaget af alle på nær Lone Langballe (DF), som tog forbehold. 
 • Læs forsøgsprotokollen
 • Læs mere om CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland: http://www.cfk.rm.dk
Flere oplysninger 
Formand for det Rådgivende Udvalg på Hospitalsområdet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S): 2360 2768 / kuhnau@rr.rm.dk 


Centerchef for CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, Mette Kjølby: 7841 4002 / 4089 3164 / mjk@stab.rm.dk 


Koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen: 7841 0040 / 2146 9807 / ole.thomsen@stab.rm.dk 


Hospitalsdirektør på Hospitalsenhed Midt, Lars Dahl Pedersen: 7844 1002 / 4031 3230 / lars.dahl.pedersen@midt.rm.dk 

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer på: 
www.rm.dk/politik/regionsrådsmedlemmer opdateret: 12-01-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde