02-01-2015

Region Midtjylland inviterer politikere, presse og interesserede borgere til gravestart i Hadsten 7. januar. Her skal fjernes 4.000 tons forurenet jord fra en tidligere hjulfabrik for at sikre grundvandet mod kræftfremkaldende opløsningsmidler. 

7. januar 2015 tager Region Midtjylland fat på en længe ventet opgave: at fjerne sporene efter 45 års produktion af hjul, nav og aksler fra Gl. Sellingvej 1 i udkanten af Hadsten. 
Den tidligere industrigrund er kraftigt forurenet med chlorerede opløsningsmidler, og samtidig ligger den i et område, hvor der indvindes drikkevand. 

Det er ikke nogen smart kombination, eftersom opløsningsmidlerne er kræftfremkaldende, og den aktuelle forurening vurderes at kunne ødelægge mere end 50 millioner kubikmeter drikkevand. 

Fri bane
Lige nu har ejeren af grunden, virksomheden Trelleborg Hadsten A/S, revet de gamle bygninger ned for at give plads til blandt andet et butikscenter og en Rema 1000 butik, og det betyder, at de er fri bane for regionen til at gå i dybden og fjerne forureningen. 

Arbejdet er forberedt grundigt, for der skal graves 14 meter ned – altså ned under grundvandsspejlet. En dyb spunsvæg er derfor blevet etableret rundt om graveområdet for at stabilisere jorden ud imod den trafikerede Skanderborgvej og holde vandet væk. 

”Vores arbejde kommer til at præge området i en periode – blandt andet med mange lastbiler, der kører forurenet jord væk og kommer med rent sand. Derfor har vi valgt at invitere interesserede borgere til at kikke med, når vi starter, og høre lidt om arbejdet”, siger geolog Henrik Rud Larsen, Region Midtjylland.

Han vurderer, at det vil tage 2-3 uger at grave af og 1-2 uger at fylde efter med rent sand. Den forurenede jord køres til Kingo Karlsen A/S i Silkeborg, hvor den efter rensning vil kunne bruges til eksempelvis støjvolde. 

Arrangementet foregår onsdag, den 7. januar 2015 kl. 15.00 
På Gl. Sellingvej 1, 8370 Hadsten. 


Flere oplysninger: 

Helle Blæsbjerg, geolog 
Regional Udvikling 
Region Midtjylland 
Telefon. 7841 1933 
helle.blaesbjerg@ru.rm.dk 

Henrik Larsen, geolog 
Regional Udvikling 
Region Midtjylland 
Telefon: 7841 1910 /2485 7966 

FAKTA 
Forureningen på Gl. Sellingvej 1 i Hadsten stammer fra mange års produktion af hjul, nav og aksler. Især et affedtningsanlæg kombineret med et utæt kloaksystem vurderes at have forurenet.
Der er tale om store koncentrationer af Trichlorethylen (TCE) – op til 63 mg pr. kg jord, hvor Miljøstyrelsens grænseværdi er 5 mg. Derudover er der i det øverste lag grundvand fundet en overskridelse svarende til 65.000 gange grænseværdien. Stoffet TCE er kræftfremkaldende og nedbrydes stort set ikke i naturen. 

opdateret: 02-01-2015