20-01-2015

Hospitalerne i Region Midtjylland har nu sendt over 1 million sms’er for at huske patienter på en tid på hospitalet.

Hospitalerne i Region Midtjylland sender stadig flere sms’er for at minde patienter om, at de har en tid til fx en scanning, et kontrolbesøg eller en aftale hos en psykiater. I slutningen af december 2014 nåede regionen op på i alt 1 million afsendte sms’er, optalt fra sms-ordningen blevet taget i brug tilbage i 2009.

- En million afsendte sms’er på fem år lyder måske ikke af så meget. Men tallet skal ses i lyset af, at regionen, da vi begyndte, kun afsendte små 50 sms’er om måneden. Det tal er nu steget til i gennemsnit 22.000 sms’er om måneden i 2013 og i gennemsnit 43.000 sms’er om måneden i 2014, siger Kristian Kyneb, it-koordinator i Region Midtjylland.

Udnytter tiden bedre

Sms’erne bliver sendt fra regionens bookingsystem Bookplan, som er det it-system, hospitalerne primært bruger til at holde styr på patienternes tider, aftaler og ankomster. Systemet benyttes af stort set alle afdelinger på regionens hospitaler, på nær røntgenafdelingerne, der har deres egne bookingsystemer, der selv sender sms’er ud.

På tværs af hospitalerne i Region Midtjylland er det specielt psykiatrien, som sender mange sms’er af sted, mellem 10 og 15.000 om måneden. Mens Afdeling Y – Afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler på Aarhus Universitetshospital er en af de afdelinger, der alene sender flest sms’er ud, nemlig mellem 1.000- og 1.500 om måneden.

Region Midtjylland har ikke tal på, hvor meget antallet af ikke-fremmødte patienter er faldet, siden sms’erne for alvor er blevet taget i brug, men hospitalerne har en klar oplevelse af, at flere patienter møder op, når de får en sms. På sigt sparer det både tid og penge for hospitalerne, da de bookede tider ikke går til spilde, men kan gives til en ny patient.

- Det er en helt central service for os på hospitalerne, som er med til at sikre, at patienterne møder op eller husker at melde afbud, siger Thomas Stadil Pinstrup, chef for sundheds-it på Regionshospitalet Randers.

NemSMS i fremtiden

Et minus ved sms-ordningen er dog, at patienterne selv skal give lov til, at regionen sender en sms til dem. Det sker ved, at patienten oplyser sit mobilnummer ved den første aftale, de har på en given afdeling. Men da det ofte er netop den første aftale, som patienterne glemmer at møde op til, kunne systemet blive endnu mere effektivt, hvis man kunne sende en sms allerede til den første aftale.

På sigt er det derfor planen, at hospitalerne i Region Midtjylland skal kunne bruge NemSMS-ordningen, hvor borgerne på forhånd har givet samtykke til, at offentlige myndigheder må bruge deres registrerede mobilnummer til kontakt. Det er planen, at hospitalerne skal kunne benytte mobilnumrene fra NemSMS i løbet af foråret 2015.

Flere oplysninger:

  • Kristian Kyneb, it-koordinator og produktforvalter af Bookplan, Region Midtjyllands it-afdeling. Tlf. 4046 9245
  • Thomas Stadil Pinstrup, chef for sundheds-it, Regionshospitalet Randers. Tlf. 6168 0430opdateret: 22-01-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde