28-01-2015

Der er kommet mindst 5.000 nye arbejdspladser ud af, at Region Midtjylland har fokuseret sin erhvervsindsats på syv områder. Disse nye job har kostet mellem 50.000 og 240.000 kroner at skabe, viser ny effektvurdering. 

Der kommer både øget omsætning og flere arbejdspladser ud af det, når Vækstforum Midtjylland og Regionsrådet fordeler midler fra EU’s strukturfonde og regionale erhvervsudviklingsmidler til erhvervsrettede projekter. 

Det viser en effektvurdering, som Region Midtjylland og Erhvervsstyrelsen står bag. Den ser på udviklingen i knap 5.000 private virksomheder, som i perioden 2007-2010 var i berøring med erhvervsudviklingsprojekter baseret på støtte fra EU’s strukturfonde. 

Der måles på udviklingen i virksomhedernes omsætning og beskæftigelse sammenlignet med andre virksomheder, og derudover sammenholdes resultaterne med, hvad det har kostet i støttekroner at nå denne udvikling. 

Syv indsatsområder 
Vækstforum Midtjylland valgte på et tidligt tidspunkt at koncentrere sin erhvervsindsats på syv områder, nemlig energi/miljø, fødevarer, innovation/forretningsudvikling, iværksætteri, uddannelse/ kompetenceudvikling, turisme samt velfærdsinnovation. 
Og på fem af disse har udviklingsprojekterne haft en positiv beskæftigelseseffekt. 

”Det er flotte resultater. Vores indsats er med til at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og skaffe flere i arbejde. Og det til en pris, der ligger langt under det, som det normalt koster at skabe en ny arbejdsplads”, siger Bent Hansen, formand for Vækstforum Midtjylland. 

Således skønnes det, at prisen pr. skabt job ligger et sted mellem 50.000 kroner og 240.000 kroner alt efter indsatsområde. 

Langsigtede turismeprojekter 
Kun på områderne turisme og velfærdsinnovation har der ikke kunnet måles en samlet positiv effekt – hverken på beskæftigelse eller omsætning. Men det er et spørgsmål om tid. 

På turismeområdet skyldes det ifølge afdelingschef Erik Sejersen, at Vækstforum netop i årene 2007-10 brugte mange kræfter på nogle meget langsigtede projekter, som stadig i 2014 ikke har givet afkast og måske først gør det om et par år. 

”Vores største tiltag i den periode handlede om at identificere og udvikle internationale oplevelsesfyrtårne – eksempelvis Timeworld i Herning”, siger Erik Sejersen. 

Han tilføjer, at Timeworld på baggrund af den risikovillige kapital dengang fra Region Midtjylland netop har opnået en finansiering på 150 mio. kr. fra Herning Kommune og 150 mio. kr. fra Realdania og således er på vej til realisering. Noget lignende er tilfældet med 
Kraft i Ringkøbing og Havets Hus i Grenaa. 

Fokusering får ros 
”Derudover høstede vi nogle erfaringer, der fik os til at samle vores indsats på færre områder med større vækstperspektiv, nemlig turismen på Vestkysten og Djursland samt erhvervsturismen i Aarhus og Herning. 

Denne fokusering er senere blevet den bærende tænkning bag den nye, nationale måde at gribe turismen an på, og både vores indsats og resultaterne er nu blevet rost. Fx har Aarhus bevæget sig op fra at være på top 300 til at være blandt verdens 100 bedste konferencebyer”, siger Erik Sejersen. 

Komplekst sundhedssystem 
Også området velfærdsinnovation kræver et langt træk, før det giver afkast – ikke mindst fordi det er komplekst at udvikle og sælge til det offentlige sundhedssystem, fortæller afdelingschef Annemette Digmann: 

”Der kan let gå fem år mellem en idé og til et færdigt produkt på markedet. Der er typisk tale om svære og komplekse processer med krav om klinisk evidens og myndighedsgodkendelser”, siger Annemette Digmann. 

En anden evaluering af Vækstforums indsats på velfærdsinnovation konkluderer i 2013, at det regionale MedTech InnovationsCenter (MTIC) har gavnet virksomhederne. 

”MTIC har skabt gode kontakter til virksomhederne og kan tilbyde stor ekspertise inden for de områder, hvor brugerne har kompetencemæssige udfordringer. Netop den slags kompetencemæssige huller er en kritisk vækstbarriere for de fleste unge sundhedsteknologiske virksomheder i regionen”, siger Annemette Digmann. 

Se hele effektvurderingen

Flere oplysninger:
 
Erik Sejersen, afdelingsleder 
Regional Udvikling, Region Midtjylland 

Annemette Digmann, afdelingsleder 
Regional Udvikling, Region Midtjylland 

opdateret: 28-01-2015