28-01-2015


Samarbejde og vidensudveksling på handicap- og rehabiliteringsområdet mellem Ungarn og Viborg kommune, Region Midtjylland og en række aktører og NGO’ere. 

Region Midtjylland har siden 2011 haft en samarbejdsaftale med det ungarske socialministerium for bl.a. handicapområdet. Aftalen omhandler vidensoverførsel og samarbejde inden for handicapområdet. I de tre år, der er gået siden aftalen blev underskrevet, har der været afholdt flere møder og besøg med gæster fra Ungarn. I weekenden tager en gruppe fra Viborg Kommune, NGO’ere og Region Midtjylland til Ungarn for at følge op på samarbejdet. 

For Ungarn har aftalen handlet om at få styrket indsatsen overfor de handicappede – særligt i forhold til at nedlægge store gamle institutioner og for at sikre nye boformer, styrke beskæftigelsen, tilgængelighed og inklusion. 
For Region Midtjylland har det handlet om at inddrage regionens kommuner i det internationale arbejde, give institutionerne og administrationen mulighed for at give vigtig viden videre til (udenlandske) kolleger, at få ny viden og inspiration og sælge den danske handicapmodel. 
Den fem dage lange turen byder på en lang række besøg og møder hos de ungarske kolleger. 

opdateret: 30-01-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde