21-07-2015

En opgørelse over flyvningerne i første og andet kvartal i 2015 viser, at de tre akutlægehelikoptere på landsplan har fløjet 66 pct. flere missioner. Flyvningerne er blevet flere i takt med at forår og sommer indfandt sig.

Akutlægehelikopternes baserne ligger i Billund, Ringsted og Skive. Og alle steder, er der blevet væsentligt mere at se til.

Stigningerne i antallet af akutlægehelikopternes flyvninger (1. og 2. kvartal 2015) fordeler sig på baser således:

Skive + 28 pct. - fra 165 til 212 flyvninger
Ringsted + 57 pct. - fra 179 til 282 flyvninger
Billund + 99 pct. - fra 133 til 265 flyvninger

Som det fremgår, får væsentligt flere akutpatienter lægehjælp fra oven, og basen i Billund topper med dobbelt så mange flyvninger i andet kvartal, som i første kvartal 2015.
Ringsted helikopteren flyver 57% mere, mens beredskabet i Skive øgede flyvningerne med næsten en tredjedel.

De tre gule akutlægehelikoptere har siden oktober 2014 været en del af regionernes akutberedskaber. De flyver over hele landet, men bliver disponeret lokalt af personalet på regionernes AMK-Vagtcentraler.

Når akutlægehelikopteren og den tre mand store besætning rykker ud, er det fortrinsvis til svær tilskadekomst eller alvorlig sygdom, og patienterne bliver primært fløjet til specialistbehandling på et af landets store universitetshospitaler. 

Akutlægehelikopterne er på vagt døgnet rundt og flyver, når myndigheder og vejr tillader det.

Der ligger yderlige fakta og anden info om akutlægehelikopterne på www.akutlægehelikopter.dk.