01.07.2015

To centrale aktører i Region Midtjylland har indgået en aftale, der baner vej for forskning og udvikling på socialområdet. De to aktører er regionens center for forskning og udvikling, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, og Psykiatri og Social, der driver de regionale bosteder, institutioner og dagtilbud. 

Formålet med at forske og udvikle på socialområdet er at indsamle viden om, hvilken form for hjælp, der virker bedst for de udsatte borgere. Forskning og udvikling har længe stået højt på dagsordnen i regionens psykiatri- og socialområde. Med aftalen bliver ideerne nu også mere konkrete.

- Ved at vi får mere viden bag pædagogikken på vores bosteder, kan vi tilrettelægge en bedre og mere effektiv social indsats. Det betyder, at vores beboere får et bedre liv samtidig med, at vi får mere for pengene. Samarbejdet med CFK er derfor en rigtig god investering, siger socialdirektør Ann-Britt Wetche, Psykiatri og Social.

Regionens socialområde er i dag samlet i otte faglige specialområder, der hver især skal have gang i mindst et forskningsprojekt. Som en del af aftalen bliver der knyttet en forskningsvejleder på fuld tid til socialområdet. Vejlederen bliver rådgiver for specialområderne og skal blandt andet stå for faglige netværk og kursusforløb.

- Vi har i flere år arbejdet sammen med Aarhus Universitet om at forske og udvikle i praksis. Jeg ser frem til, at vi nu kan bruge de erfaringer indenfor det specialiserede socialområde, siger Mette Kjølby, centerchef i CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling.

Aftalen træder i kraft 1. juli og gælder foreløbig for to år.