30-07-2015

Mens landet fortsat ligger i sommerdvale, har mennesker og maskiner gjort en forskel på den store hospitals-byggeplads i Gødstrup. Bemandingen på pladsen er kraftigt for opadgående, og de godt 110 mands arbejde over sommeren kan tydeligt ses.Før sommerferien var byggeriet så småt på vej mod højderne med montering af søjler i stueetagen. Nu er håndværkerne kommet flere skridt videre.
Fornylig er der ”lagt låg” på noget af stueetagen på Etape 1 i nord og om et par uger kan arbejdet på 1. sal påbegyndes. Derudover flyttes der p.t. bunker af jord til det område, der skal være hospitalets helikopterlandingsplads.

(Foto: Finn Marsbøll)