01.06.2015

Nu udvides tilbuddet om knoglemarvstransplantation i Aarhus til også at omfatte standard allogen knoglemarvstransplantation. Hidtil har Aarhus Universitetshospital foretaget mini knoglemarvstransplantation af stamceller.

I samarbejde med Rigshospitalet overtager Aarhus Universitetshospital de fleste knoglemarvstransplantationer på patienter i Vestdanmark. Hidtil er standard allogen knoglemarvstransplantation kun blevet udført på Rigshospitalet, mens de såkaldte minitransplantationer siden 2009 er blevet udført både på Rigshospitalet og på Aarhus Universitetshospital.

Knoglemarvstransplantation bruges hovedsageligt til at behandle ondartede sygdomme i knoglemarven eller i blodet. De hvide blodlegemer dannes i knoglemarven og er en væsentlig del af immunforsvaret. Den helbredende effekt ved knoglemarvstransplantation fra en donor består bl.a. i, at hvide blodlegemer fra det nye immunforsvar dræber de kræftceller, som kemoterapi ikke kan udrydde.

Stigende behov

Det er et stigende behov for knoglemarvstransplantationer, der har fået Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet til at søge Sundhedsstyrelsen om tilladelse til at udvide de to hospitalers samarbejdsaftale om knoglemarvstransplantationer, så Aarhus Universitetshospital fremover også varetager standard allogen knoglemarvstransplantation.

- Patienterne er typisk sammenlagt indlagt i tre måneder i løbet af det første år, og derfor er det en stor fordel for patienterne, at behandlingen kan foregå lidt tættere på hjemmet, siger overlæge Bendt Nielsen.

Aarhus Universitetshospital har siden 2009 udført såkaldt mini knoglemarvstransplantationer, hvor patienterne ikke får så skrap kemoterapi, som ved standard knoglemarvstransplantationer. Hospitalet er godkendt af sundhedsmyndighederne i bl.a. Tyskland og USA til at modtage knoglemarv fra donorer i disse lande. Der udføres ca. 35 mini knoglemarvstransplantationer om året på Aarhus Universitetshospital.

Godt forberedt

Standard knoglemarvstransplantation betyder, at patienterne i en periode er uden immunforsvar og mangler beskyttelse mod infektioner. Derfor er ventilationsanlægget på Hæmatologisk Afdelings transplantationsafsnit blevet ombygget, så stuer til knoglemarvstransplanterede patienter bliver forsynet med renset luft, og så der er overtryk på stuerne for at forhindre mikroorganismer i at trænge ind.

Imens har personalet forberedt sig på opgaven i samarbejde med Rigshospitalet. Udover personalet på Hæmatologisk Afdeling er bl.a. lungemedicinere, intensivlæger, kirurger og blodbanken involveret i knoglemarvstransplantationer. Desuden har Aarhus Universitetshospitals internationaliseringspujle og Aarhus Universitet skabt mulighed for udveksling med et transplantationscenter i Utah i USA.

Det forventes, at der årligt vil blive udført 6–10 standard knoglemarvstransplantationer i Aarhus ved siden af 30–35 mini knoglemarvstransplantationer. Standard knoglemarvstransplantationer ved særligt sjældne sygdomme og på børn vil fortsat kun blive udført på Rigshospitalet.

Yderligere information:

Overlæge Bendt Nielsen, tlf. 7846 7924

Fakta om knoglemarvstransplantation

 • Knoglemarvstransplantation kan blive aktuelt, hvis man har en ondartet sygdom i knoglemarven eller blodet, hvor man uden knoglemarvstransplantation kun vil have en kort levetid.
 • Ved transplantationen får patienten knoglemarvstamceller fra en donor gennem en kanyle i armen (som ved en blodtransfusion).
 • Under og efter transplantationen får patienten immundæmpende medicin både for at forhindre at den nye knoglemarv fra donoren afstødes, og at immunforsvaret fra den ny knoglemarv går til angreb på cellerne i patienten.
 • Bedst resultat opnås med en søskende som donor, men ved 60 % af transplantationerne findes donoren ved søgninger i internationale registre med knoglemarvsdonorer.
 • Ca. halvdelen af patienterne overlever deres sygdom efter en knoglemarvstransplantation.
 • Man kan udføre en knoglemarvstransplantation på to forskellige måder: Standard allogen knoglemarvstransplantation eller mini allogen knoglemarvstransplantation.

Standard allogen knoglemarvstransplantation

 • Inden en transplantation med stamceller fra en donor, får man en kraftig dosis kemoterapi og/eller strålebehandling, der slår kræftcellerne ihjel og som bivirkning også patientens knoglemarv.
 • Når man slår knoglemarven ihjel, slår man også immunforsvaret ihjel. Patienten er derfor i isolation på grund af infektionsrisikoen.
 • Denne type knoglemarvstransplantation udføres kun hos patienter op til ca. 55 år. Over denne aldersgrænse er komplikationerne alvorligere og hyppigere end hos yngre. Hos patienter over 55 år kan man evt tilbyde en minitransplantation.

Mini allogen knoglemarvstransplantation

 • En minitransplantation er også en transplantation, hvor man bruger stamceller fra en donor, men forbehandlingen er mere skånsom og har kun til formål at give patienten et nyt immunforsvar, der så kan angribe kræftcellerne.
 • Denne forbehandling gør, at man kan transplantere patienter helt op til 70 år, og patienten behøver ikke blive isoleret.
 • Minitransplantation udføres på kræftformer, der vokser langsomt, da der kan gå flere måneder, inden den nye knoglemarv har overtaget den gamle.