Mere patientinddragelse ses i stigende grad som en del af løsningen, når vi skal skabe et bedre sundhedsvæsen. Men i praksis er det en svær øvelse at inddrage patienternes erfaringer, viser ny forskning i mødet mellem patient og sundhedspersonale.

Patientinddragelse fylder mere og mere i debatten om fremtidens sundhedsvæsen. Nyere forskning tyder på, at det giver bedre behandlingsresultater, når sundhedspersonalet inddrager patienterne i deres behandlingsforløb, og de seneste udspil på sundhedsområdet handler om at gøre patienten til partner. Men der er ikke konsensus om, hvad patientinddragelse betyder og hvordan det kan gennemføres i praksis.

Sundhedssamtaler med fokus på erfaringer
Forskere fra CFK-Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland har derfor analyseret en række sundhedssamtaler for at sætte fokus på, hvordan patientens erfaringer og ønsker blev inddraget. Sundhedssamtalerne blev gennemført i et tre-årigt udviklingsprojekt, hvor sundhedskoordinatorer i fem midtjyske kommuner arbejdede med at styrke den enkelte borgers sundhed ved at udgangspunkt i borgerens erfaringer og fremtidsfortælling.

- Vores undersøgelse viser, at det er nødvendigt at gå et spadestik dybere i forståelsen af, hvad erfaringer kan være for en størrelse i samtaler.

- Patienternes erfaringer er nemlig ikke bare noget, der eksisterer i en given form og dermed kan overrækkes til sundhedspersonalet, men noget der skabes i en ”forhandling” med andre undervejs i samtalen, fortæller antropolog og ph.d-studerende Morten Deleuran Terkildsen, som har gennemført studiet i samarbejde med antroplog og ph.d. Inge Wittrup.

Sundhedsmødet sætter grænser
Forskerne har observeret 25 samtaler og demonstrerer ved hjælp af tre udvalgte eksempler, hvordan patientsamtalerne kan udfolde sig i praksis.

- Når erfaringer kommer til forhandling i samtaler mellem patient og professionel, så får nogle typer erfaringer mere plads end andre. Der tegner sig således et billede af, at der er grænser for, hvilke historier, der kan folde sig ud i det konkrete sundhedsmøde.

- Patienternes erfaringer og udsagn samles med andre ord ikke ligeligt op. Det rejser spørgsmål om hvilke erfaringer det i virkeligheden er, vi efterlades med, og hvordan vi bedst skaber møder mellem patienter og sundhedspersonale, der giver plads til en ægte inddragelse, siger Morten Deleuran Terkildsen.


Analysen er netop blevet præsenteret i en artikel i Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund. I artiklen konkluderer forskerne, at der er behov for at undersøge og tage stilling til hvor grænserne for patientinvolvering egentligt går, når udgangspunktet netop er i patientens erfaringer.


Læs artiklen 'Negotiating experience in patient involvement - Challenges of practicing storytelling en health care conversations' i Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund


Læs mere om udviklingsprojektet Interkulturel Sundhedsfremme og Rehabilitering


Yderligere information
Morten Deleuran Terkildsen, mail:morten.terkildsen@stab.rm.dk, telefon: 7841 4302