29.06.2015

- Men hvis det kan vente – så lad det vente! Lægevagten er beregnet til sygdom eller skader, der ikke kan vente til næste dag.

Mange opkald til Lægevagten i Region Midtjylland handler om helbredsproblemer, der godt kan vente til næste dag. En kampagne på Facebook skal derfor i de kommende uger vise, hvor grænsen går mellem vigtig her-og-nu-hjælp, og de fordele der er ved at bruge den praktiserende læge, som kender patienterne bedst.

- Vi kan se, at der er flere, der bruger Lægevagten i stedet for at gå til deres egen læge, og vi laver kampagnen for at gøre opmærksom på, at det i mange tilfælde kan være bedre at ringe til sin egen læge end at ringe til Lægevagten, siger Lasse Guldbrandsen, som er kontorchef i Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland.

Din egen læge kender dig bedst

Søren Svenningsen, praktiserende læge, er formand for lægevagtudvalget i Region Midtjylland, og han står inde for kvaliteten i Lægevagten. Men han kan også se gode grunde til at tale med den læge, der kender patienten bedst.

- Egen læge kender for eksempel patientens sygdomshistorie og måske også familiens baggrund. Den viden har lægerne i Lægevagten ikke, forklarer Søren Svenningsen, og fortsætter:

- Hvis du kommer til skade efter kl. 16 eller pludselig bliver syg og har brug for lægehjælp, skal du selvfølgelig ringe til lægevagten. Men vi vil også gerne sige: Hvis du kan vente til i morgen, så giver du plads til andre, som har brug for lægehjælp lige nu. Nogle gange kan man måske godt vente og se tiden lidt an. Der er jo også en læge på vagt om en time.

Lægevagten kan bruges bedre

I dag får de fem små film, som udgør kampagnen, premiere på Region Midtjyllands Facebookside. Her er ingen løftede pegefingre, men en gennemgående humørfyldt streg i de fem film skal være med til at få os alle til at lige at stoppe op

- Kan filmene medvirke til, at vi lige tænker os om, inden vi griber røret, så er vi nået langt, mener Lasse Guldbrandsen.


Fakta

 

Flere oplysninger

  • Kontorchef i Nære Sundhedstilbud Lasse Guldbrandsen, tlf. 4023 6058 / lasse.guldbrandsen@stab.rm.dk
  • Formand for Lægevagtudvalget og praktiserende læge Søren Svenningsen, tlf. 29 25 0399 / svenningsen@maarsletlaegehus.dk
  • Projektleder Marie-Louise Heine Jensen, tlf. 7841 2247 / Marielouiseheine.Jensen@stab.rm.dk
  • Fuldmægtig Trine Højgaard Knudsen, tlf. 5149 0646 / trine.knudsen@stab.rm.dk