Foto: Michael Harder, AUH

Fredag var en glædelig dag for kræftpatienter fra hele Danmark. Her blev første spadestik til Dansk Center for Partikelterapi i Aarhus nemlig taget. Centret tilbyder fra 2018 højt specialiseret partikelterapibehandling til kræftramte fra hele landet.

Read the press release in english

Et nyt nationalt center for partikelterapi skyder snart op af jorden ved Aarhus Universitetshospital i Skejby. Fredag stak regionsrådsformand for Region Midtjylland, Bent Hansen, spaden i jorden til det kommende Dansk Center for Partikelterapi.

Det 8.000 kvadratmeter store partikelterapicenter bliver det eneste af sin slags i Danmark og vil i fremtiden tilbyde højt specialiseret kræftbehandling til kræftramte fra hele landet. Hidtil har alle danske kræftpatienter måttet rejse til udlandet for at få behandling med partikelterapi. Derfor er etableringen af et nationalt partikelterapicenter af stor betydning for kræftpatienter fra hele landet, fortæller regionsrådsformand for Region Midtjylland, Bent Hansen.

- Opførelsen af Dansk Center for Partikelterapi i Aarhus er en stor milepæl for kræftbehandlingen i Danmark. Det er en glædelig dag for kræftpatienter fra hele landet, som i fremtiden vil få tilbudt højt kvalificeret behandling med partikelterapi inden for landets grænser.

Selvom centret kommer til at ligge i Region Midtjylland, skal det servicere alle fem regioner. Derfor er det nationale samarbejde omkring centret også helt essentielt, fortæller Bent Hansen.

- Vi glæder os i Region Midtjylland til samarbejdet med de andre regioner og de øvrige aktører på området, og jeg kan love, at vi vil gøre vores allerbedste for at skabe et samarbejdsklima, som vil give vores patienter et optimalt behandlingsforløb.

Om Dansk Center for Partikelterapi
Dansk Center for Partikelterapi etableres på en ca. 9.000 kvadratmeter stor byggegrund ved siden af Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Centret vil rumme cirka 8.000 kvadratmeter og være udstyret med en protonaccelerator, tre behandlingsrum, forskningsfaciliteter og faciliteter for patienter, pårørende og klinisk personale. Dansk Center for Partikelterapi etableres i et nært samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet og Region Midtjylland.

Selve protonanlægget i Dansk Center for Partikelterapi spiller en afgørende rolle for, hvordan bygningen kommer til at se ud. Det er besluttet, at Varian Medical Systems skal levere udstyr til centret, men hvem der bliver totalentreprenør på byggeriet besluttes først i august 2015. Derfor er bygningens design endnu ikke er kendt.

Den samlede etableringsudgift for Dansk Center for Partikelterapi er vurderet til ca. 800 mio. kr. Heraf udgør byggeriets andel ca. 325 mio. kroner. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 250 mio. kroner til protonanlæg.

Etableringen af centret indgår som en del af byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) med en selvstændig økonomi og projektorganisation, der refererer til ledelsen i DNU. Rollen som bygherrerådgiver varetages af NIRAS, der i forvejen er bygherreråd¬giver på hele DNU-projektet.

 

Tidslinje Dansk Center for Partikelterapi

2011 Den daværende regering beslutter, at
Danmark skal have et partikelterapianlæg

2012 Et internationalt ekspertudvalg vælger Aarhus som hjemsted for det danske partikelterapianlæg

2013 Folketinget godkender, med Finansloven for 2014, at Region Midtjylland igangsætter projektet

2014 Varian Medical Systems vælges som leverandør af protonanlæg

2015 – maj Første spadestik til Dansk Center for Partikelterapi

2015 – august Offentliggørelse af, hvem der skal bygge Dansk Center for Partikelterapi

2016 – marts Støbning af fundament til Dansk Center for Partikelterapi

2016 Udstyr til centret leveres

2017 Udstyret klargøres til patientbehandling

2018 Patientbehandlingen forventes at begynde

 

Flere oplysninger

Bent Hansen, Formand for Regionsrådet i Region Midtjylland
Tlf. 7841 0010 / 4031 3707 / Bent.hansen@rr.rm.dk

Frank Skriver Mikkelsen, Projektdirektør DNU
Tlf. 7846 9800 / 3012 6509
frank.skriver.mikkelsen@dnu.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.