Hospitalsenheden Horsens ansætter tre patienter til at udvikle, afprøve og evaluere tiltag, som skal forbedre dialogen mellem patienter og personale.

Hvem kan skabe rammerne for en god og konstruktiv dialog imellem patienter og hospitalspersonale?

Det kan patienterne, deres pårørende og personalet naturligvis, og derfor har Hospitalsenheden Horsens ansat tre patientkonsulenter, som fremover skal arbejde med kvalitetsudvikling i et tæt samarbejde med hospitalets medarbejdere og ledelse.

Patientkonsulenterne kommer bl.a. til at beskæftige sig med hospitalets patientpaneler og udviklingen af et fælles værdisæt for god patientkommunikation.

- Vi arbejder løbende på at blive endnu bedre til at møde patienter og pårørende i øjenhøjde, så vi får et sundhedsvæsen ’på patientens præmisser’. Derfor er vi også klar til at tage nye metoder i brug, hvor vi mere systematisk arbejder med involvering af patienter og pårørende som f.eks. i form af patientkonsulent-ordningen, siger sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen fra Hospitalsenheden Horsens.

Patienter og personale i nyt samarbejde
De tre nye patientkonsulenter er bl.a. rekrutteret på baggrund af deres kendskab til hospitalet. De har desuden let ved at få øje på de gode idéer og finder det attraktivt at arbejde sammen med personalet og opnå resultater i fællesskab. Patientkonsulenternes alder, uddannelsesmæssige baggrund og erhvervserfaring har derimod ikke været afgørende.

- Vi har ansat tre patientkonsulenter med en konstruktiv tilgang til kvalitetsudvikling, og som gerne vil være med til at udvikle rammerne for en god kommunikation og et godt samspil imellem patienter og personale, siger Inge Pia Christensen.

Hospitalsenheden Horsens er efter alt at dømme den første danske hospitalsenhed, som vælger at ansætte patienter til kvalitetsudvikling. Ordningen indgår som en del af hospitalsenhedens paraply-indsats ’Dialog på patientens præmisser’, der skal tilvejebringe gode rammer og værktøjer til inddragelse af patienterne. I det arbejde er dialogen afgørende.

De nye patientkonsulenter samles i en projektgruppe under ledelse af en projektleder og kommer til at bruge 5-10 timer om måneden på arbejdet.

Ansættelserne er indtil videre tidsbegrænsede og varer frem til udgangen af året.

 

Yderligere oplysninger

  • Inge Pia Christensen, Sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Horsens, tlf. 3092 2404