25.06.2015

Regionsrådet har netop givet grønt lys for et nyt hospitalsbyggeri ved Hospitalsenheden Horsens. Byggeprojektet er det største af hospitalets ny- og ombygninger, som skal realiseres frem mod 2019.

Nye ambulatorier, nye operationsstuer, ny intensivafdeling og to nye sengeetager udelukkende med en-sengs stuer.

Det bliver resultatet af det fire etagers høje hospitalsbyggeri, som netop er blevet godkendt i Regionsrådet, og som forventes at stå klar i løbet af 2018. ’Nye Nord’ er navnet på det nye byggeri, som opføres på den store parkeringsplads ud mod Sundvej i Horsens. Nybyggeriet bliver på 9100 m2.

- Med det nye byggeri får vi ikke bare flere senge og nye operationsstuer. Vi bygger for fremtiden og etablerer nogle helt nye løsninger, der afspejler nye måder at organisere arbejdet på. Blandt andet samler vi vores operationsstuer og bruger nogle af principperne inden for det dagkirurgiske område, så patienterne i mange tilfælde ikke behøver at blive indlagt på en sengeafdeling i forbindelse med en operation, forklarer Thomas Balle Kristensen, administrationschef og chef for byggeri på Hospitalsenheden Horsens.

Nye samlede operationsforløb

En af de innovative løsninger, som det nye byggeri kommer til at danne ramme om, er et såkaldt ’perioperativt afsnit’. Det kommer til at samle alle arbejdsgangene før, under og efter operation.

Gevinsten ved det nye afsnit forventes at blive stor. Visionen er, at omkring halvdelen af patienterne med den nye løsning kan undgå at blive indlagt på en sengeafdeling, før de skal opereres, og at hver tredje kan blive udskrevet direkte fra det nye afsnit og dermed undgå at blive flyttet tilbage til en sengeafdeling efter operationen.

- Det nye afsnit indrettes til at samle personalet om patienterne, hvor vi i dag arbejder mere spredt i forskellige afsnit, forklarer oversygeplejerske Marie-Louise Ulsøe fra Anæstesiologisk Afdeling og ledende overlæge Gerhardt Teichert fra Ortopædkirurgisk Afdeling på Hospitalsenheden Horsens.

- Plejepersonalet kommer naturligvis til at udgøre den faste grundstamme, mens kirurger og terapeuter vil komme i afsnittet efter behov. Vi får således nogle helt nye muligheder for at få en tættere dialog med patienten, som skal føle sig trygge ved hurtigt at skulle hjem igen.

Energioptimeret byggeri

’Nye Nord’ er det største af en række byggeprojekter, som gennemføres på Hospitalsenheden Horsens for i alt 800 mio. kr.

Nybyggeriet er forudsætningen for at gennemføre nogle af de øvrige byggeprojekter. F.eks. skal ’Nye Nord’ gøre det muligt at renovere hele højhuset og udvide Akutafdelingen på hospitalsenheden.

Byggeprojektet udbydes nu i totalentreprise, og selve byggeriet er berammet til at gå i gang i november 2017. Byggeriet er energimæssigt optimeret og opføres i Energiklasse 2020.

Flere oplysninger:

Thomas Balle Kristensen
Administrationschef og chef for byggeri
Hospitalsenheden Horsens
Tlf. 3038 7193.