19-06-2015

Nyt tilbud letter overgangen til voksenlivet for unge med autisme. Region Midtjylland og Horsens Kommune indvier den 23. juni botilbuddet Kildegade, der som det første tilbud benytter Specialområde Autismes nyudviklede Fasemodel.

Fasemodellen består af tre faser, hvor de unge bor i Kildegade i modellens første og anden fase, mens borgerne i den afsluttende fase bor i egen bolig i deres hjemkommune.

- I Kildegade skal de unge ikke alene lære at håndtere praktiske opgaver, som rengøring, madlavning og økonomi. Vi skal også sikre, at de er mest muligt inkluderet i samfundet og rustede til at klare livets små og store udfordringer, fortæller områdeleder for Specialområde Autisme, Lars Aarup Jensen.

Han mener, at botilbuddet Kildegade med den benyttede Fasemodel er en investering i de unges fremtid:

- Med Fasemodellen ønsker vi at forebygge, at de unge ender i mistrivsel og isolation fra samfundet i forbindelse med overgangen til voksenlivet.

Kildegade er oprettet som led i en politisk partnerskabsaftale på autismeområdet mellem Horsens Kommune og Region Midtjylland.

- Det ligger i Fasemodellen, at region og kommuner arbejder tættere sammen. Med den opbygning sikrer vi, at de unge ikke falder mellem to stole. Vi har allerede, til stor gavn for borgerne, et velfungerende samarbejde med Horsens Kommune, siger Lars Aarup Jensen.

Indvielsen finder sted den 23. juni kl. 12 på Kildegade 23A i Horsens. Regionsrådsformand Bent Hansen står for indvielsen i selskab med Horsens borgmester Peter Sørensen og Landsforeningen Autisme.

Fakta
• Kildegade drives af Specialområde Autisme
• Botilbuddet har plads til 15 unge over 18 år
• Fasemodellen er udviklet af Specialområde Autisme med input fra Socialstyrelsen og Landsforeningen Autisme.

Flere oplysninger
Lars Aarup Jensen, områdeleder: 2942 0545.