Gå til stor principskitse for det fremtidige GreenLab Skive

700 nye permanente arbejdspladser bliver et af resultaterne, når ti danske og en række norske og svenske partnere går sammen for at forberede et kæmpe biogas-boost. Projektet Biogas 2020 er støttet af EU og skal blandt andet arbejde med at lagre overskudstrøm fra sol og vind i naturgasnettet.

Det handler om 700 nye arbejdspladser og involvering af 200 virksomheder, når det EU-støttede projekt Biogas 2020 om kort tid tager form.
Onsdag valgte Regionsrådet for Region Midtjylland på anbefaling fra Vækstforum at støtte projektet med fem mio. kroner.
De skal blandt andet gå til at udvikling og demonstrations-anlæg til biogasproduktion samt til at integrere biogassen i naturgasnettet.

Fra strøm til methan

Eksempelvis skal Skive Kommune sammen med otte virksomheder opbygge demonstrationsprojekter, der skal vise, hvordan vind- og solenergi kan kombineres med biogasanlæg og dermed oplagre overskudsstrømmen, der ellers går til spilde. Dette projekt hedder Power2Gas.
I Tyskland har biogasnettet eksempelvis 5.000 gange så stor lagringskapacitet som det almindelige elnet, og forsøg viser, at det er muligt at bruge overskudsstrøm til at danne methan, som så kan lægges på lager og bruges til opvarmning – ganske vist med en spildprocent på cirka 40.

Gas til tung trafik

På Samsø skal kræfterne bruges på at samle virksomheder og biomasseproducenter om at etablere et biogasanlæg på øen. Biogassen skal blandt andet bruges til at drive øens færge.
Et andet projekt, der også handler om transport, foregår i Herning. Her går Herning Transport- og Logistikcenter sammen med HMN Naturgas, lokale virksomheder og biogasproducenter om en biogastankstation for tung transport. Her samarbejdes tæt med svenske partnere, der har lang erfaring på området.

Energi i skraldespanden

Også affaldsselskabet NOMI4S, der ejes af Lemvig, Holstebro, Skive og Struer kommuner, er med i front om et projekt, der skal arbejde med logistik og forretningsmodeller samt virksomhedsinddragelse i test og demonstration af organisk husholdningsaffald til biogas. 

Norske metoder

Endelig vil SEGES, det tidligere Videncenter for Landbrug, sammen med Aarhus Universitet og lokale virksomheder videreudvikle en ny norsk biogasteknologi, der skal testes og demonstreres på en svinefarm i Midtjylland. Teknologien anvendes på gårdniveau og kan anvendes på tynd svinegylle, som ellers ikke kan afsættes til traditionel biogasproduktion.

Danske tovholdere

Agro Business Park er ansvarlig for involvering af virksomheder på tværs af alle aktiviteter i Biogas 2020-projektet, og i særdeleshed for involvering af midtjyske virksomheder i tæt samarbejde med de andre midtjyske partnere.
Også Skive Kommune spiller en stor rolle som national koordinator for projektet.


Billedtekst:
Det er en påtrængende udfordring at udnytte overskudsstrømmen fra sol og vindproduktion. Naturgasnettet er oplagt, fordi det har en meget større kapacitet til oplagring af energi end elnettet. Her ses en principskitse for det fremtidige GreenLab Skive, hvor flere energikilder integreres og oplagres i naturgasnettet.
Illustrationen er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. 

 

Flere oplysninger:

Margrethe Høstgaard, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 4014 7885
margrethe.hostgaard@ru.rm.dk


Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/

 

FAKTA om Biogas 2020

Mere end 30 partnere fra Danmark, Norge og Sverige søger p.t. om støtte fra EU’s Interreg program for Øresund, Kattegat og Skagerrak (ØKS) til Biogas 2020. Det har et budget på 90 mio. kroner og bygger blandt andet videre på det tidligere Interregprojekt Implement, som Vækstforum også har støttet.
De midtjyske partnere er Agro Business Park, Skive Kommune, Samsø Kommune, Aarhus Universitet samt Herning Transport- og Logistikcenter. Endelig deltager NOMI4S og HMN, dog uden at have modtaget regional støtte.