Gå til større version af billedet med familie der bygger sandslotte

Flere turister og især de tyske lejer sig ind i sommerhusene i den midtjyske region. I løbet af det seneste år er antallet af overnatninger steget i 17 ud af 19 kommuner. Det er midtjysk rekord og betød en samlet meromsætning i regionen på 145 mio. kroner.

I 2014 valgte seks procent flere at overnatte i sommerhusene i Region Midtjylland, og det betød cirka 310.000 ekstra overnatninger i forholdt til året før. Det fremgår af nye tal fra Danmarks Statistik.

Langt de fleste af de 19 midtjyske kommuner har fået del i stigningen – kun i Horsens og Viborg kommuner er antallet af overnatninger faldet. 

Den samlede stigning på seks procent svarer til landsgennemsnittet, og i Region Midtjylland betød den en øget omsætning på 145 mio. kroner, idet hver turist i gennemsnit bruger 471 kroner i døgnet.
Det samlede antal overnatninger i feriehuse i regionen udgjorde i 2014 5,1 mio. – tallet dækker alene sommerhuse, der er lejet via udlejningsbureauer.
De tyske turister står for to tredjedele af stigningen, og i Vestjylland ligger der tyske turister i otte ud af ti senge i sommerhusene.

Gå til større version af figuren

Kystturismen vinder

De kommunefordelte tal viser størst fremgang på Vestkysten, og især i Ringkøbing-Skjern kommune, der tegner sig for mere end halvdelen af stigningen. På landsplan er Ringkøbing-Skjern kommune sammen med Varde kommune i Region Syddanmark de to absolutte sværvægtere med flest antal udlejede hus-uger i feriehuse i 2014.
Også østkystkommunerne oplevede en pæn fremgang. Syddjurs er den kommune på østkysten, der har flest udlejede hus-uger.

Hoteller og campingpladser

Overnatningstallene fra hoteller, feriecentre, campingpladser m.m. udgjorde ca. 4,7 mio. i 2014 viser også en pæn stigning fra 2013 til 2014 i Region Midtjylland. Hovedparten, nemlig 3,7 mio., var indenlandske turister.

De nye turismetal glæder afdelingschef i Regional Udvikling i Region Midtjylland Erik Sejersen.
”Vi er opmærksomme på, at udviklingen skyldes mange forhold, men vi tror også på, at den regionale turismesatsning med en fokuseret indsats og arbejde med professionalisering i turismen gennem et tæt samarbejde med turistorganisationer og kommuner nu bærer frugt”, siger Erik Sejersen.
Han påpeger, at kyst- og naturturismen fylder meget i Region Midtjylland og at fremgangen her har stor betydning for regionens yderområder.
”Vi er dog også opmærksomme på, at vi ikke må hvile på de gode resultater, men skal fastholde en betydelig regional indsats. Vi skal fortsat gøre det endnu mere attraktivt for vores gæster at komme til regionen – og fortsat have særlig fokus på det tyske marked”, siger han.

Innovative Midtjylland

Dansk Industri har netop offentliggjort en analyse, der viser, at det danske turisterhverv er blevet langt mere innovativt. Særligt Region Midtjylland skiller sig positivt ud, idet over halvdelen af turismevirksomhederne har været innovationsaktive i perioden 2012 – 2013.
Turismeerhvervet har dog fortsat et efterslæb i forhold til det samlede danske erhvervsliv. Her peger Dansk Industri på, at innovation er vigtig i forhold til at tiltrække og fastholde turister. Det kan være innovation i form af spændende produkter og nye opsigtsvækkende måder at markedsføre produkterne på, men også innovation i forhold til produktiviteten i virksomhederne.


Læs Dansk Industris analyse "Turisterhvervet er blevet mere innovativt"

Gå til større version af illustrationen

Billedtekst:Tallene for feriehusovernatninger svinger meget fra kommune – både i faktiske tal og procentuel udvikling. Illustrationerne er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. 


Flere oplysninger:

Erik Sejersen, afdelingschef
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1700
erik.sejersen@ru.rm.dk

Karsten Bækgaard, kontorchef
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1702 / 2961 7769
karsten.baekgaard@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer