Patienter, som ikke tidligere kunne stikkes, har fået fjernet permanente venekatetre, fordi brug af ultralyd sikrer et præcist stik.

De seneste fem år er brugen af ultralyd til anlæggelse af kanyler blevet udviklet og benyttet på Aarhus Universitetshospital til begejstring for både personale og patienter. Især på Afereseafdelingen er metoden en stor succes.

- Vi har fjernet syv-otte permanente venekatetre på patienter, som vi ellers ikke kunne stikke, fordi blodårerne lå skjult, eller fordi patienten havde dannet arvæv efter mange stik. Venekatetre lægges ofte ved halsen, og det er ikke ufarligt med et kateter placeret så tæt ved hjertet, fortæller Erik Sloth, professor på Operation og Intensiv ØST, Anæstesi.

Win-win
Oplæringen i metoden er forholdsvis simpel, og det tager ikke langt tid for personalet at tilegne sig de kompetencer, det kræver. Erik Sloth har uddannet to sygeplejersker, der efterfølgende selv uddanner personalet på afdelingen.

Anna-Marie Eller Thomsen, afereseansvarlig sygeplejerske på Klinisk Immunologisk Afdeling er en af dem, og hun er ikke i tvivl om ultralydens positive effekter:

- Der er kun bonus ved metoden. Patienterne stikkes kun en gang og dem, som har fået fjernet permanente venekatetre, kan genoptage mange af de aktiviteter, de tidligere deltog i. De får en langt højere livskvalitet. Samtidig har personalet fået et fantastisk redskab, som øger kvaliteten i arbejde. For samfundet er den største bonus at det er rigtig billigt i forhold til kateter.


Fakta

Aferese betyder at adskille blodet i forskellige dele. Man kan f.eks. tage blodstamceller ud eller skrifte patientens plasma.

Med ultralyd rammes i første forsøg 38 ud af 40 patienter. Uden ultralyd var det kun omtrent halvdelen af gangene (23 ud af 40) Jf. undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital fra 2014.

Reduktion i behovet for centralt kateter
Fra aug-nov 2014 var kanp halvdelen af aferesebehandlinger udført via kateter.
Fra jan-april 2015 var kun ca. hver 10. aferesebehandling udført via kateter.


For nærmere information kontakt:

  • Erik Sloth, professor, Operation og Intensiv Øst
    Tlf. 78451028 eller mobil: 40757844 / sloth@dadlnet.dk
  • Anna-Marie E Thomsen, afereseansvarlig sygeplejerske, Klinisk Immunologisk AfdelingTlf. 78455045 / annathom@rm.dk

 

Video: Når ultralyden fører nålen

Nålen rammer plet med ultralyd. Fotograf: Tonny Foghmar

Videoen åbner på YouTube i et nyt vindue. Fotograf Tonny Foghmar