I Horsens kører et mobilt team ud til ældre patienter med behov for specialiseret behandling, og som er friske nok til at blive i eget hjem. Indsatsen skal bl.a. forebygge indlæggelser.

Ældre patienter i Horsens, Hedensted, Odder og Skanderborg bliver i højere grad end tidligere tilbudt specialiseret behandling i deres eget hjem.

Et team af læger og sygeplejersker med speciale i udredning og behandling af ældre medicinske patienter står for ’hjemme-behandlingen’ med henblik på bl.a. at forebygge indlæggelser. Indlæggelsen kan nemlig være en stor belastning for ældre patienter.

- Mange af vores ældre patienter lider af kroniske sygdomme og ofte flere sygdomme på samme tid. Derfor indlægges de med jævne mellemrum, fortæller sygeplejerske Bibi Kronborg fra det udgående geriatriske team på Hospitalsenheden Horsens.

- Men patienterne går ofte med et ønske om at undgå nogle af skiftene imellem hjem og hospital, så de kan få en mere rolig hverdag. Det ønske kan vi i langt højere grad tilgodese med den mobile indsats, forklarer Bibi Kronborg.

Tværfaglig indsats i hjemmet
Det udgående team tager ud i hjemmene efter anmodning fra praktiserende læge. I nogle tilfælde kan det også være en indlæggelse, som skal følges op af en mere specialiseret kontrol og behandling i eget hjem.

- Både læge og sygeplejerske deltager i det første besøg hjemme hos patienten. Lægen lægger en behandlingsplan, som jeg eller en anden sygeplejerske herefter tager os af at gennemføre i et tæt samarbejde med de kommunale sygeplejersker, fortæller Bibi Kronborg.

- Som udgående geriatrisk sygeplejerske er det min fornemste opgave at vurdere patientens overordnede helbredsmæssige tilstand og effekten af behandlingen, så vi får sammensat og koordineret et individuelt forløb. Vores mål er at give patienten den bedste behandling og undgå, at sygdommen forværres, eller at der støder andet til, forklarer Bibi Kronborg.

I praksis er de udgående sygeplejersker hospitalets forlængede arm og kan - udover at vurdere den almene tilstand - også tage blodprøver, gennemføre målinger af hjertets elektriske aktivitet (EKG) og scanne blæren. På baggrund af resultaterne justeres behandlingen i samarbejde med de geriatriske læger.

Det udgående geriatriske team fra Hospitalsenheden Horsens blev etableret for otte år siden. Indsatsen blev for nylig yderligere forstærket i kølvandet på en længere periode med overbelægning på hospitalets akutafdeling og medicinske sengeafsnit.

I dag består det udgående team af tre læger og fire sygeplejersker samt teamtilknyttede ergo- og fysioterapeuter.

 

Yderligere oplysninger:

  • Inge Pia Christensen, Sygeplejefaglig direktør på Hospitalsenheden Horsens, tlf. 3092 2404 / inge.pia.christensen@horsens.rm.dk