18-05-2015

Regionsrådet for Region Midtjylland har nu fået de godt 400 høringssvar, der er indsendt i forbindelse med regionens spareplan for 2015-2019 samt en redegørelse for, hvordan antallet af patienter i akutklinikkerne er gjort op.

Regionsrådet i Region Midtjylland har nu modtaget de godt 400 høringssvar, der er indsendt i forbindelse med spareplanen for 2015-2019.

Sammen med høringssvarene har politikerne fået en redegørelse for et af de mere omdiskuterede emner i forbindelse med sparekataloget, nemlig den måde, antallet af patienter i akutklinikkerne i henholdsvis Grenaa, Skive, Silkeborg, Ringkøbing, Holstebro og i det planlagte Akuthus i Lemvig, gjort op.

Ikke al aktivitet foreslås nedlagt

Det forklares i redegørelsen, at forslaget til besparelser i akutklinikkerne kun berører en mindre del af den samlede aktivitet i akuthusene og sundhedshusene.

Den planlagte ambulatorieaktivitet, for eksempel diabetes og hjertemedicinsk ambulatorium, jordemoderklinik og gynækologisk ambulatorium, bliver der ikke rørt ved i forslaget.

Det, der er i spil - og det, der derfor er talt op for de enkelte klinikker i spareforslaget - er de aktiviteter, som finder sted i regi af akutklinikken, nemlig behandling af mindre skader, syning af mindre flænger, håndtering af lettere sygdomstilstande og behandling af brud. Alt sammen akut opståede tilstande, som fremover enten vil skulle behandles hos egen læge, vagtlæge eller på nærmeste akuthospital, afhængigt af skadens omfang og kun hvis spareforslaget bliver vedtaget.

På akutklinikkerne bliver der i øvrigt også taget blodprøver og udført røntgenundersøgelser, og det vil stadig være muligt, selv om spareforslaget bliver vedtaget. Dog kun i dagtimerne inden for normal åbningstid.

Læs hele redegørelsen på Region Midtjyllands hjemmeside om besparelser www.spar1519.rm.dk

Alle kan kigge med

Alle høringssvar bliver synlige på hjemmesiden www.spar1519.rm.dk, hvor de offentliggøres løbende og hurtigst muligt.

Da offentliggørelsen på hjemmesiden er forbundet med et større praktisk arbejde, kan der dog gå et par dage før et høringssvar bliver synligt på hjemmesiden.

Selvom høringsfristen udløb 8. maj 2015, vil høringssvar som indkommer efter denne dato, men inden 20. maj 2015 blive forelagt på regionsrådets budgetseminar 20. maj 2015.

Eventuelle høringssvar, der måtte komme efter 20. maj 2015 vil blive sendt til regionsrådet og vil kunne indgå i de politiske drøftelser i juni måned.

Tidsplan

Tidsplanen for vedtagelse af besparelserne er:

 • 20. maj: Budgetseminar for regionsrådet, hvor sparekataloget og høringssvarene fremlægges.
 • 9. juni: Møde i kredsen af regionsrådsmedlemmer bag budgetforlig 2015 om sparekataloget, inden behandling i forretningsudvalg og regionsråd.
 • 16. juni: Forretningsudvalget fastlægger de økonomiske rammer for budget 2016 og årene 2017-2019.
 • Udvalget tager beslutning om, hvilke spareforslag, der skal indarbejdes i budgettet.
 • 24. juni: Regionsrådet fastlægger de økonomiske rammer for budget 2016 og årene 2017-2019.
 • Regionsrådet tager beslutning om, hvilke spareforslag, der skal indarbejdes i budgettet.
 • 14. august: Forretningsudvalget 1. behandler forslag til budget 2016 og årene 2017-2019
 • 26. august: Regionsrådet 1. behandler forslag til budget 2016 og årene 2017-2019
 • 2. september: Budgetforligsdrøftelser
 • 22. september: Forretningsudvalget 2. behandler forslag til budget 2016 og årene 2017-2019
 • 30. september: Regionsrådet 2. behandler forslag til budget 2016 og årene 2017-2019

Flere oplysninger

 • Formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S): 7841 0010 / 4031 3707 / bent.hansen@rr.rm.dk
 • Koncerndirektør Ole Thomsen, Tlf. 7841 0040 / Ole.Thomsen@stab.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer