I Region Midtjylland findes der 559 grundskoler, 100 ungdomsuddannelsessteder og 40 steder , hvor man kan tage en videregående uddannelse.

Disse og mange andre tal fremgår af den nye analyse ”Uddannelser og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland – Uddannelsesredegørelse 2015”.

Redegørelsen giver et overblik over uddannelser og uddannelsesinstitutioner på alle niveauer i den midtjyske region.

I 2013 var mere end 300.000 personer i Region Midtjylland under uddannelse inden for det ordinære uddannelsessystem fra grundskolen til ph.d. uddannelser. Knap 70.000 af dem er i gang med en ungdomsuddannelse.

De fleste uddannelsestyper har oplevet en stigning i antallet af elever/studerende i perioden. Blandt andet har de gymnasiale ungdomsuddannelser oplevet en øget tilgang fra 2003 til 2013. Det betyder 18 porcent flere elever på Hhx og 69 procent flere på Hf. 

På de korte videregående uddannelser er der samlet set sket en stigning i antallet af optagne elever på 75 procent.

Se redegørelsen