18-03-2015

Andelen af vedvarende energi er knap 34 procent i Region Midtjylland og dermed langt over landsgennemsnittet. Det viser de energiregnskaber, som Region Midtjylland sammen med kommunerne nu udgiver for fjerde gang. De 19 kommuner præsterer dog meget forskelligt.

Omstillingen til vedvarende energi går planmæssigt i Region Midtjylland. Siden regionen og de første 11 kommuner i 2007 begyndte at udarbejde energiregnskaber, er udviklingen blevet synlig og målbar.
Og det ser ud til, at regionens målsætning om 50 procent vedvarende energi i 2025 er mulig at nå, siger afdelingschef Henrik Brask Pedersen fra Region Midtjylland.
"I denne nye opgørelse har vi for første gang samtlige 19 kommuner med, og det giver et reelt overblik over vores muligheder i de kommende år", siger han.

Overskudsvarme skal deles
"Derudover tydeliggør energiregnskaberne, hvor afhængige vi er af hinanden, hvis omstillingen skal lykkes og være effektiv. Eksempelvis skal nogle af fjernvarmeværkerne i den østlige del af regionen samarbejde om at udnytte overskudsvarmen fra Apples kommende datacenter ved Viborg", siger Henrik Brask Pedersen.

Kommunale forskelle
Gennemsnitstallet på knap 34 procent vedvarende energi dækker over betydelige forskelle kommunerne imellem.
Således har Lemvig, Struer, Syddjurs og Samsø kommuner for længst passeret 50%-målet og er på vej videre opad på den grønne skala – Samsø med hele 82 procent vedvarende energi.
I bunden ligger Horsens, Silkeborg og Aarhus med en VE-andel på under 20. De to første tildels fordi deres kraftvameværker lovmæssigt er bundet til naturgas.
I Århus har det kulfyrede Studstrupværk fyldt meget i energiregnskabet, men i løbet af to-tre år vil både Studstrupværket og et nyt stort kraftvarmeværk ved Lisbjerg fyre med biomasse. Når det er sket, udgør vedvarende energi 74 procent af fjernvarmeproduktionen i hele Region Midtjylland.

Boliger sluger energi
Netop fjernvarmesektoren er en betydelig faktor, når det gælder omstilling til bæredygtig energiforsyning. Hele 36 procent af det samlede energiforbrug sluges i vores boliger i form af el og varme, så der er god mening i dels at omstille sektoren til grønne energikilder og dels at understøtte initiativer, der gør den enkelt bolig mindre energiforbrugende.
Den næststørste energisluger er transportsektoren, der står for 32 procent af forbruget, mens industrien bruger 16 procent. De sidste 16 procent fordeler sig på landbrug, offentlig service, detailhandel mm.

Regionens rolle
Siden 2013 har Region Midtjylland og en række kommuner og energiselskaber samarbejdet om strategisk energiplanlægning i projektet midt.energistrategi. Det slutter i løbet af sommeren 2015 og resulterer blandt andet i nogle fælles strategier, der skal bidrage til en effektiv og bæredygtig omstilling.
Samtidig hermed støtter regionen ifølge afdelingschef Henrik Brask Pedersen udvikling af fremtidens energiteknologier, der blandt andet vedrører indpasning af mere el i energisystemet.

Se energiregnskaberne på www.sep.rm.dk

Flere oplysninger:

Henrik Brask Pedersen
Afdelingschef
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1800 / 51517273
henrik.brask@ru.rm.dk

Louise Langbak
Udviklingskonsulent
Regional Udvikling
Region Midtjylland
Telefon: 7841 1808 / 2341 0169
louise.langbak@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne

Billedtekst:
I løbet af de seneste seks år er en stadig større del af vores energiforbrug løftet over på vedvarende energikilder, og Region Midtjylland trækker gennemsnittet pænt opad.
Illustrationen er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen. Klik på den og få den i høj opløsning.

opdateret: 19-03-2015

Billeder til download kan frit anvendes i forbindelse med redaktionel omtale af indholdet i denne pressemeddelelse, når Region Midtjylland anføres som kilde