25-03-2015   

Fire større projekter, der skal udvikle musikundervisning for strygere, eksperimentere over grænserne med ny teaterkunst, flytte teatermetoder ind i folkeskolen og synliggøre de midtjyske herregårde, får nu regional støtte.

Fire store midtjyske kulturprojekter får nu regional opbakning. På sit møde 25. marts besluttede Regionsrådet for Region Midtjylland at støtte projekterne med i alt 4,7 mio. kroner. De fire projekter har det til fælles, at de udspringer af regionale netværk og er flerårige udviklingsprojekter med fokus på kompetenceudvikling og ny viden.

Strygere i midten

Holstebro Musikskole står bag projektet ”Strygere i midten”, der skal højne musikundervisningen for strygere. I samarbejde med alle regionens musikskoler vil man blandt andet sikre talentarbejdet ved at give alle børn og unge i regionen mulighed for at spille i et orkester – også selv om de kommer fra meget små byer. Det generelle niveau i strygerundervisningen bliver også løftet takket være et bredt samarbejde mellem alle regionens musikskoler, Videncenter for musik, Det Danske Ungdomsensemble DUEN, Det Jyske Musikkonservatorium samt på sidelinjen Aarhus Symfoniorkester og landsdelsensemblerne. Regionen har foreløbig bevilget 900.000 kroner.

Scenekunst på tværs

Hvad sker der, når man samler folk fra animationsteatret, danseteatret og den moderne tekstdramatik og beder dem lave ny teaterkunst? Det har tre professionelle teatre i Region Midtjylland sat sig for at undersøge. I projektet Scenekunst på tværs skal metoder og genrer blandes og betragtes med nye øjne. Målet er at udvikle nye værktøjer og nye, selvstændige værker og kunstformer.

Projektet er på vej med en ambitiøs EU-ansøgning i samarbejde med teatre fra syv andre EU lande. De tre danske partnerteatre er de to århusianske teatre Refleksion og Katapult samt Black Box Dance Company fra Holstebro. Regionen har foreløbig bevilget 1,1 mio. kroner.

Scenekunst ind i klassen

Folkeskolereformen har åbnet for nye samarbejder mellem skole og kulturliv, og den opfordring har en række teatre taget op. Fire teatre og 17 partnerskoler i Region Midtjylland er indtil videre involveret i projektet, der forsøger at tænke teatrenes kreativitet og metoder ind i folkeskolernes hverdag. Teatrene arbejder med vidt forskellige projekter, der blandt andet handler om at indføre rollespil i undervisningen, eksperimentere med nye teaterpædagogiske metoder samt udvikle workshops med henblik på at udtrykke sig på sociale medier. De fire teatre er Syddjurs Egnsteater fra Rønde, Filuren og Opgang 2 fra Århus samt Limfjordsteatret, der både arbejder i Skive og Morsø kommuner. Regionen har foreløbig bevilget 795.000 kroner.

Herregårdene - Porten til Europa

De danske og europæiske herregårde var tidligere tiders kulturelle og økonomiske kraftcentre. Med projektet Porten til Europa vil Dansk Center for Herregårdsforskning og Gammel Estrup - Herregårdsmuseet synliggøre de 230 midtjyske herregårdes kulturlandskab og fortælle historien om deres rolle som indgang til Europa. Formidlingen vil blive gennemført som led i markeringen af Aarhus 2017 og samtidig lægge op til et stort europæisk samarbejde om emnet. Projektet sker i samarbejde med en lang række museer i Region Midtjylland, forskningsinstitutioner og herregårdene selv. Regionen har foreløbig bevilget 900.000 kroner.

Grundlovsfejring i Region Midtjylland

Ud over de fire store projekter støtter Regionsrådet en fejring af 100-året for den danske grundlov af 1915. Grundlovsændringen gav blandt andet kvinder og folkehold (tyende) stemmeret, og dermed blev det egentlige folkestyre skabt. Arrangementet løber af stablen fredag den 5. juni med et grundlovsmøde på Gammel Estrup - Herregårdsmuseet, hvor Regionsrådsformand Bent Hansen vil byde velkommen. Grundlovsfejringen støttes med 50.000 kroner.


Billedtekst:
Holstebro Musikskole vil i samarbejde med alle regionens musikskoler højne undervisningen for strygere og give alle børn og unge i regionen mulighed for at spille i et orkester – også dem fra meget små byer. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen.

Flere oplysninger:

Mikkel Ottow, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 4092 6709
mikkel.ottow@ru.rm.dk

Strygere i midten
Martin Gade, musikskoleleder
Holstebro Musikskole
Telefon: 9610 8316 / 3024 5251

Scenekunst på tværs
Lisbeth El Jørgensen, producent
Teater Refleksion
Telefon: 8624 0534

Scenekunst ind i den åbne skole
Malene Hedetoft
Leder af Teaterhuset Filurens kompetencecenter
og Dramatikværket
Telefon 3026 4339

Herregårdene – Porten til Europa
Signe Steen Boeskov
Centerleder, ph.d., Dansk center for
Herregårdsforskning – Gammel Estrup
Telefon 8648 3001 / 8795 0708

Grundlovsfejring på Gammel Estrup
Britta Andersen, museumsdirektør
Gammel Estrup - Herregårdsmuseet
Telefon: 8648 3001 / 8648 3181
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk