25.11.2015

Helbredsangst (tidligere kaldt hypokondri) er en tilstand, som rammer 1-3 % af den voksne befolkning i svær grad. Hidtil har man opfattet helbredsangst som en lidelse, der først opstår i voksenalderen, men et nyt dansk studie viser, at børn også kan lide af helbredsangst.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i et studie (Copenhagen Child Cohort 2000 - CCC2000), hvor 6090 børn fra det tidligere Københavns Amt er blevet fulgt siden de blev født i år 2000. I perioden 1. maj 2011 til 1. oktober 2012 besvarede 1886 børn et spørgeskema, hvor der blev spurgt ind til de symptomer, som er karakteristiske ved helbredsangst. Samtidig besvarede deres forældre spørgsmål om barnets sundhedstilstand, og der blev indhentet oplysninger via registre om børnenes lægebesøg to år forud for undersøgelsen.

Resultater
Undersøgelsen viser, at en stor del af de undersøgte børn i 11-12 års alderen har symptomer på helbredsangst som fx svære bekymringer for at fejle noget alvorligt, frygt for at dø og tendens til at fortolke almindelige kropslige symptomer som tegn på alvorlig sygdom. En del af børnene har allerede haft symptomer på helbredsangst tilbage i 5-6 års alderen. Høj grad af symptomer på helbredsangst havde ingen sammenhæng med, om børnene i øvrigt havde en fysisk sygdom.

Undersøgelsen viser, at de børn, som havde de tydeligste symptomer på helbredsangst, også gik mere til læge og havde i det hele taget et markant højere forbrug af sundhedsydelser. Samtidig viser undersøgelsen, at symptomer på helbredsangst kan eksistere som et selvstændigt fænomen uden at være en del af en anden sygdom som fx angst eller depression.

Perspektiver
På nuværende tidspunkt er det ikke almindelig kendt, at børn kan lide af helbredsangst. Man må derfor formode, at det er en tilstand, som risikerer at blive overset, og hvor de ramte børn ikke får den hjælp, de har behov for. Samtidig er der en risiko for, at en ubehandlet helbredsangst kan blive langvarig eller kronisk og først blive opdaget i voksenalderen.

Kontakt
Undersøgelsen er et samarbejde mellem Afdelingen for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet samt Forskningsenheden for Børne- og Ungepsykiatri, Glostrup. Resultaterne er netop offentliggjort i Journal of Abnormal Child Psychology i artiklen ’Health anxiety in preadolescence - associated health problems, health care expenditures, and continuity in childhood.’

For yderligere information kan artiklens 1. forfatter overlæge, ph.d. Charlotte Rask kontaktes på mail charrask@rm.dk eller telefon 78 46 43 10.