Vidensamarbejde er en god platform, når der skal bygges bro til kommercielle interesser, og danske virksomheder kan både hente ny viden og legitimitet til at komme ind på det kinesiske marked. Her et glimt fra et tidligere seminar på Aarhus Universitet, hvor virksomheder, videninstitutioner og brancheorganisationer diskuterede samarbejdsmuligheder i Kina. Fotoet er til fri brug i forbindelse med pressemeddelelsen.

12.11.2015

Region Midtjylland besøger i kommende uge Shanghai sammen med repræsentanter fra regionens videninstitutioner. Besøget skal bane vej for samarbejde mellem danske og kinesiske videninstitutioner, hvilket også er interessant for virksomheder i de to lande.

Region Midtjylland besøger i dagene 23. – 25. november Shanghai sammen med syv repræsentanter fra regionens videninstitutioner. 

Det er VIA University College, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut, SEGES A/S, Agrotech og Alexandra Instituttet.

Deltagerne er en blandet flok, og emnemæssigt spænder kompetencerne fra robotter, smart cities og big data til demensforskning, fødevaresikkerhed og bæredygtig produktion i landbruget.

Genvej for virksomheder

Besøget arrangeres i samarbejde med  Innovation Centre Denmark og Science and Technology Commission Shanghai Municipality, og formålet er at understøtte dansk-kinesisk vidensamarbejde.

Erfaringer viser, at vidensamarbejdet er en god platform, når der skal bygges bro til kommercielle interesser, og danske virksomheder kan både hente ny viden og legitimitet til at komme ind på det kinesiske marked.

Møder og workshop

Under det tre dage lange besøg skal delegationen mødes med repræsentanter fra Innovation Centre Denmark, som hjælper danske virksomheder og forskere med at navigere i Kina og er med til at åbne døre for forretnings- og forskningssamarbejder.

Deltagerne kommer også med på en matchmaking-workshop. Her får de danske videninstitutioner mulighed for at præsentere deres spidskompetencer og de områder, hvor de ønsker at samarbejde med kinesiske partnere, over for omkring 40 repræsentanter fra kinesiske universiteter, herunder nogle af verdens bedste.

Billionbudget

Over de seneste 10 år har Kina femdoblet sit forskningsbudget til mere end 2.000 milliarder kroner. Opgjort som andel af BNP overgås Kina kun af USA, og det er noget, som danske videninstitutioner også kan få gavn af.

Innovativt vidensamfund

Administrerende direktør for Innovation Centre Denmark i Shanghai, Morten Brandtoft, siger:
- Kina er ikke længere blot et produktionsland, men i stigende grad et innovativt vidensamfund, hvor der udføres forsknings- og udviklingsaktiviteter i verdensklasse. Dem er det interessant for danske forsknings- og videninstitutioner at få adgang til via et samarbejde med kinesiske partnere, siger Morten Brandtoft.

Besøget i Shanghai spiller godt sammen med Danmark og Kinas bilaterale samarbejdsaftale om forskning og udvikling, hvori Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejder aktivt for at styrke vidensamarbejdet mellem de to nationer.

Globale ingeniørstuderende

Lone Stubdrup, innovationskonsulent på Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet, siger:
- Vi håber på at se nye samarbejdsprojekter, som kan give vores studerende endnu flere muligheder for at afprøve deres entreprenørskabstalenter i en international sammenhæng. 

- Vi arbejder målrettet med at styrke vores studerendes evne til innovation – til at tænke kreativt og udvikle intelligente løsninger på teknologiske problemstillinger. Shanghai rummer et spændende internationalt innovations- og forskningsmiljø, og Kina er et interessant marked for mange danske ingeniørvirksomheder.

Indgang til virksomhederne

Ifølge forsknings- og innovationsspecialist Rikke Wetterstrøm fra Alexandra Instituttet giver samarbejdet med kinesiske videninstitutioner en indgang til kinesiske virksomheder, som har tradition for tæt samarbejde med professorer, universiteter og videninstitutioner.

- Alexandra Instituttet arbejder i krydsfeltet mellem forskning, virksomheder og brugere inden for it-innovation. Vi deltager på turen til Shanghai med henblik på at opbygge relationer til relevante samarbejdspartnere inden for bl.a. Smart Cities, Big Data og Sundheds-it. Vi håber, at turen vil give os en indsigt i Shanghai og Kinas tilgang til og viden inden for disse områder, samt hvordan vi i fællesskab kan udveksle erfaringer, teknologier, metoder mm., der kan komme både danske og kinesiske virksomheder til gavn.

 

Flere oplysninger:

Signe Madsen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland

Morten Brandtoft, adm. direktør
Innovation Centre Denmark, Shanghai
Telefon: +86 21 8025 0600 / +86 21 8025 0624
mortbr@um.dk

Lone Stubdrup, specialkonsulent
Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Telefon: +45 2137 9401
ls@au.dk

Rikke Wetterstrøm, forsknings- og innovationsspecialist
Alexandra Instituttet A/S
Telefon: +45 5118 1182
rikke.wetterstroem@alexandra.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer